بلاگ

درس زندگی با فروید و نیچه

کتاب‌ها اندیشه‌هایی از این متفکران را برگزیده و آنها را برجسته و آسان‌فهم‌تر کرده، اندیشه‌هایی که بیش از هرچیز با دنیای امروز در ارتباط‌اند
ادامه‌ی مقاله...

​ادبیات فرانسه (۱) انوره دوبالزاک

تجربه‌ی اینکه فردی از جزیره‌ای واقع در مدیترانه‌ی آبی به پاریس بیاید، بدون دوست و یاور، بی‌شهرت و اعتبار.....
ادامه‌ی مقاله...

​از خواندن لذت ببریم

این دو کتاب از لذت خواندن می‌گویند. لمیدن، خواندن و لذت محض... و معنایی که این مطالعه به زندگی آدمیان می‌دهد.
ادامه‌ی مقاله...

چگونه داستان بنویسیم؟ (۱)

چگونه و از کجا باید نوشتن را آغاز کرد؟ چگونه درست بنویسیم؟ جدای از داشتن روحیه و استعداد نگارش آیا نباید این استعداد را ورزیده و نیرومند ساخت؟
ادامه‌ی مقاله...

چگونه خواندن فلسفه را آغاز کنیم؟

با این مجموعه کتاب‌ می‌توان فلسفه را به شکلی بنیادین آغاز کرد، با مفاهیم اولیه آشنا شد و به سمت خواندن و درک مفاهیم بعدی پیش رفت.
ادامه‌ی مقاله...