بلاگ

چگونه داستان بنویسیم؟ (۱)

چگونه و از کجا باید نوشتن را آغاز کرد؟ چگونه درست بنویسیم؟ جدای از داشتن روحیه و استعداد نگارش آیا نباید این استعداد را ورزیده و نیرومند ساخت؟
ادامه‌ی مقاله...

چگونه خواندن فلسفه را آغاز کنیم؟

با این مجموعه کتاب‌ می‌توان فلسفه را به شکلی بنیادین آغاز کرد، با مفاهیم اولیه آشنا شد و به سمت خواندن و درک مفاهیم بعدی پیش رفت.
ادامه‌ی مقاله...