کریشنا مورتی
1400/02/08 18:50:22

کتاب‌ها حس و حال جلسات سخنرانی دارد که به مسائل و گرفتاری‌های انسان می‌پردازد و باید با دقت و کنجکاوی به آن گوش فراداد، چراکه درک و شناخت مسئله عین حل و رهایی از آن است. آگاهی‌های کتاب باعث می‌شود ما به ساختمان روانی خویش آگاهی و شناخت پیدا کنیم و عمل کردن هم که یک جریان مرتبط است، اتفاق می‌افتد. ابتدا آموختن و آگاهی نیست و بعد عمل، بلکه در نفس آگاهی عمل وجود دارد.
کریشنا مورتی نویسنده، متفکر و سخنران هندی که در حیطه‌ی مسائل خودشناسی آثار بسیاری دارد، او برای ویران کردن حصار خود یک راه عرضه می‌کند و هر چیزی که می‌گوید مقدمه‌ای است برای آموختن همان یک راه و آن هنر نگاه کردن به واقعیت است. اگرچه در حرفهایش نارسایی‌هایی وجود دارد.
کریشنا از ده یا دوازده سالگی تا ۲۳ سالگی زیر نظر موسسه‌ای عرفانی به نام انجمن تئوسوفی تربیت می‌شود، این موسسه یک مرشد مخصوص برای تربیت عرفانی او استخدام می‌کند،  آنها عموماً با عرفان مولوی، عطار، شیخ محمود شبستری و مخصوصاً عرفان بودایی آشنایند، آنچه اینجا اهمیت دارد این است که اگر مورتی به‌شدت هم تحت تاثیر این آموزه‌ها بوده‌باشد، حرف‌ها و مطالب‌اش اصالت دارد و مبتنی بر بینش است. مصالح نیز با تمام شباهت به گذشته متعلق به خود اوست. خود او می‌بیند و درک می‌کند که لفظ هرچیز غیر از واقعیت آن چیز است.
اگر می‌خواهیم درباره‌ی مسائل روزمره‌ی زندگی به تحقیق بپردازیم، همه باید با یکدیگر همکاری کنیم، این تحقیق سفری است که همه باید در آن باشیم. اینطور نمی‌شود که بعضی بمانیم و بعضی برویم و برای اینکه در این سیر و سفر همه همراه یکدیگر باشیم نباید به تعصبات، پیش‌داوری‌ها و قضاوت‌های خویش بسته باشیم.
وابستگی به اینها حکم ریسمانی را دارد که پای ما را می‌بندد و نمی‌گذارد در بررسی خود به دورها برویم. برای‌ رسیدن به حقیقت باید از محدوده‌ی ذهنی خود فراتر برویم، نباید در قالب دانسته‌های خود محصور و محدود بمانیم و باید به عمق هستی نفوذ کنیم.
رابطه را به شکل عمیق و همه‌جانبه باید شناخت، زیرا رابطه یعنی جامعه و جامعه نیز یعنی رابطه. رابطه بین شما و من، بین من و دیگری یعنی ساختار جامعه.
جامعه‌ی امروز همچون توده‌ای درهم‌پیچیده می‌ماند که برای در امان ماندن از گره خوردن به این توده و وابستگی‌های دنیای مدرن راهی جز شناخت خود و نیازها و چیدن یک برنامه برای نیل به اهداف شخصی راهی دیگر وجود ندارد. مطالعه‌ی این کتاب‌ها در تقویت و پایداری روحی بسیار کمک‌رسان است.