توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي

ناشر: اميركبير
نويسنده: محمدرضا باطني
قطع: رقعي
نوع جلد: شوميز
زبان: فارسي
تعداد صفحات: 200
سال انتشار: 1402
نوبت چاپ: 41
وزن: 210
شابک: 9789640001172
قيمت: 156,800تومان
موجودي : موجود نیست

درباره‌ی کتاب

توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي نخستين كتاب كامل است كه بر پايه زبان‌شناسي عمومي نوشته شده است و اساس آن تجزيه و تحليل 11هزار جمله فارسي امروزي است كه از كتاب‌ها، مجلات، رونامه‌ها و نوشته‌هاي مختلف استخراج شده است. اين كتاب 9 فصل دارد و در فصل نخست از تعريف زبان،‌كاركرد زبان، ساختمان و دستور زبان فارسي، توصيف و معايب دستور زبان‌هاي موجود و رابطه صورت و معني گفتگو مي‌كند. در فصل دوم از نظريه زباني مقوله و ميزان بحث مي‌رود، واج‌شناسي توضيح داده مي‌شود و در برابر اصطلاح‌هاي انگليسي معادل‌هاي فارسي گذاشته مي‌شود. در فعل سوم از مفاهيم محوري زنجيري، محور انتخابي، واحد،‌ساختمان، طبقه، دستگاه، ميزان نمود و ميزان تحليل و روابط صوري در واژگان گفتگو مي‌شود. فصل چهارم به ساختمان جمله اختصاص دارد و جمله‌هاي زبان فارسي به جمله هسته‌اي و جمله خوشه‌اي تقسيم مي‌شود. در فصل پنجم به ساختمان بندي پرداخته مي‌شود،‌در فصل ششم از ساختمان گروه فعلي گفتگو مي‌شود و از گروه و گروه فعلي تعريفي به دست داده مي‌شود و از طبقه‌ها و انشعاب‌هاي آن بحث مي‌شود. در فصل هفتم از ساختمان گروه اسمي، از عنصرهاي ساختماني، وابسته‌هاي پيشرو، طبقه‌ها و دستگاه‌هاي گروه اسمي گفتگو مي‌شود و تعريف‌هايي به دست داده مي‌شود. فصل هشتم به گروه قيدي اختصاص دارد و به تعريف ساختماني گروه قيدي و طبقه‌بندي گروه‌هاي آن پرداخته شده است. فصل نهم ويژه ساختمان كلمه است كه تعريف ساختماني كلمه را بيان مي‌كند و عناصر ساختماني آن را مي‌شناساند.