لیست هدایا چیست؟

لیست هدایا مشابه لیست علاقه‌مندی‌ها است، که شما می‌توانید کالا‌های مورد علاقه خود را در آن وارد کنید و آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید تا آنها از علائق شما مطلع شوند و یا از لیست هدایای دوستانتان یکی از کالا‌ها مورد علاقه وی را انتخاب کرده و آن را به ایشان هدیه دهید.