چنين گفت زرتشت (كتاب گويا)

ناشر: نوين كتاب گويا
مترجم: داريوش آشوري - افشين يداللهي
نويسنده: فردريش نيچه
قطع: سي‌دي
نوع جلد: گالينگور
زبان: فارسي
سال انتشار: 1395
نوبت چاپ: 1
وزن: 245
شابک: 2500110002232
قيمت: 18,000تومان
موجودي : موجود نیست

درباره‌ی کتاب

درباره کتاب چنين گفت زرتشت (كتاب گويا) اثر فردريش نيچه با ترجمه ی داريوش آشوري - افشين يداللهي:

براي شناساندن و معرفي «چنين گفت زرتشت» مراجعه به ديباچه اثر به قلم مترجم نام آشنا و معاصر، داريوش آشوري، ميتواند بي‌ترديد بهترين راه باشد؛ چرا که به قول وي داستان کوشش دراز سي و اندي سالهاش براي جذب و فهم جانمايه انديشهي اين کتاب و گنجانيدن آن در قالب زباني پارسي، کوششي است براي از آن خود کردن کتاب که اگرچه از زبان پيام آور ايراني سخن ميگويد، اما مايهي انديشگي آن از فضا و جهاني ميآيد که ما با ژرفناي آن بيگانهايم و آن جهان مدرن اروپايي و تکيه گاه آن دستاورد تمامي ميراث انديشه و ايمان اروپاييست. از يونان باستان تا قرون وسطي و اروپاي مدرن سده نوزدهم، کتابي که تمام ميراث فلسفه وکلام و علم اروپايي در آن به زبان رمز و تمثيل و ايماژ شاعرانه به سخن در ميآيد و در عين حال با تمامي اين ميراث سرستيز دارد و در پي آيندهي ديگري است براي انسان و ميخواهد جهان و انسان ديگري بنا کند. در مقام پاسخگويي به کنجکاوي خوانندگان ايراني ذکر يکي از نکات بسيار مهم، وجود نام زرتشت بر اين کتاب است. در اينجا ميتوان گفت که زرتشت در اين کتاب يک شخصيت نمادين است که نيچه از زبان او، که زبان شاعرانه و پيامبرانه و حکيمانه است، معنا و ماهيت هستي و نسبت انسان را با آن از ديدگاه خود باز ميگويد که البته براي فهم بيشتر اين اثر خواندن آثار ديگر نيچه نيز ضروري مينمايد. به گمان مترجم کتاب، «چنين گفت زرتشت» از جمله کتابهايي است که اگر کسي با آن، چنان که بايد سر کند يعني جانمايهي انديشهي آن را زندگاني کند، نقش شگرف بر روح و روان آدمي ميگذارد، زيرا سر و کار آن با جان آدمي است، اين گونه کتابها نه کتاب معلوماتاند که عقل آدمي را خوراک دهند و نه ادبيات که حس و عاطفه را برانگيزانند؛ بلکه جان آدمي را بيدار ميکنند و با آن به سخن درميآيند. در اين راستا اين کتاب، کتابي است که ميتوان عمري را با آن سر کرد، به آن عشق ورزيد، پيوسته به آن روي آورد و از آن گريخت اما کسي که جاناش با جان کلام آن درآميخت ديگر به سختي ميتواند از دايره نفوذ آن بيرون گريزد. اما نکته آخر اينکه اين کتاب، به ويژه به سبب روح شاعرانه و زبان شاعرانهاش و نيز نام زرتشت، درميان جوانان، هواخواهان بسيار داشته و دارد وليکن به آناني که هنوز نميدانند خواندن چنين کتابي يعني چه و آن را چگونه بايد خواند، بايد گفت اين يک اثر فلسفي يا ادبي به معناي عرفي آن نيست، بلکه کتابي است از يک جان شعلهور که با ژرفترين مسائل انسان و جهان و روان و تاريخ سر و کار دارد و تا کسي خود را به روي آن نگشايد و در افق جان با آن همنوا نشود، خود را به روي او نخواهد گشود و فهم اين اثر و معناي غايي آن جز با آشنايي با تاريخ فلسفه و علم و دين و سرگذشت «جان» اروپايي تا به امروز ممکن نيست. خلاصه، اين کتابي نيست که بشود مانند يک دفتر شعر خواند و با آن «حال کرد». حال را با اين کتاب کسي تواند کرد که به معناي تو در توي «قال» آن راه برد. باشد که چنين بادا

این اثر توسط انتشارات  نوين كتاب گويا منتشر شده است و می توانید اين كتاب و ساير كتاب‌هاي كتاب گويا را از طریق خرید آنلاین از سایت فروش اینترنتی انتشارات آگاه سفارش دهید.

همراه اين کتاب خريداری شده