ميخاييل ليف‌شيتز

میخاییل لیف‌شیتز متولد 1905 و درگذشته‌ی 1983، منتقد و فیلسوف ادبی ماركسی اتحاد جماهیر شوروی بود. در دهه‌ی 1930، ضمن اینکه همکار نزدیک György Lukács بود، به‌شدت تحت تأثیر دیدگاه‌های مارکسیستی در مورد زیبایی‌شناسی قرار گرفت؛ همچنین تألیفات مهمی از ادبیات اولیه‌ی مارکسیستی در مورد نقش هنر منتشر کرد. در سال 1975 عضو آكادمی هنرهای اتحاد جماهیر شوروی شد.