محمدرحيم اخوت

نویسنده و منتقد معاصر ایرانی است که در محله‌ی احمدآباد اصفهان به دنیا آمد. او نوشتن را از نوجوانی آغاز کرد. نخستین نوشته‌های خود را در سال ۱۳۴۶ خورشیدی
در مجله‌ی فردوسی چاپ کرد.
اخوت از جمله نویسندگانی است که خیلی دیر به فکر چاپ کتاب افتاد. از این قرار نخستین کتاب او با عنوان تعلیق در سال ۱۳۷۸ منتشر شد. موفقیت عمده‌ی اخوت مدیون رمان نام‌ها و سایه‌ها است که پس از انتشار به مرحله‌ی نهایی تمام جوایز ادبی راه یافت و از آن میان برنده‌ی دو جایزه‌ی یلدا و مهرگان شد.