مجید مددی

مجید مددی زاده‌ی ۱۳۱۴ و درگذشته در پانزدهم مرداد ۱۳۹۷ پژوهشگر فلسفه، منتقد ادبی و مترجم ایرانی بود.
مجید مددی در دهه‌ی ۱۳۴۰ (خورشیدی) برای تحصیل به بریتانیا رفت. به گفته‌ی خود او هنگام ورود به بریتانیا دانش کمی از زبان انگلیسی داشت. هنگامی که برای نخستین بار می‌خواسته با متروی لندن به ایستگاه راه‌آهن و از آنجا به منچستر برود ساعت‌ها در مترو سرگردان بوده، چون با نقشه‌خوانی مترو آشنا نبوده و زبان انگلیسی هم نمی‌دانسته. با اینکه در سن نوجوانی نبود، تحصیلات خود را از دبیرستان آغاز کرد، تحصیل دانشگاهی خود را در اوایل دهه ۱۹۷۰ (میلادی) در کارشناسی رشته «علوم سیاسی» در دانشگاه منچستر آغاز کرد و به دنبال آن در رشته‌ی فلسفه‌ی سیاسی دکترا گرفت. تمرکز تحصیل و پژوهش او بررسی اندیشه‌های فیلسوفان چپ‌گرا به ویژه کارل مارکس بود.
برخی از ترجمه‌های او، نوشته‌هایی اساسی و دشوار در زمینه‌های فلسفه، فلسفه سیاسی و افکار و اندیشه‌ی چپ است. او با مهارت و دقتی بالا این نوشته‌ها را به فارسی برگرداند. با وجود اینکه مجید مددی، اندیشه و گرایش چپ داشت اما در نوشته‌های خود هرگز تعصب نمی‌ورزید و گرایش او مبنایی علمی، عقلی و اساسی داشت. مجید مددی در زمینه‌های نوگرایی و پسامدرنیسم، نقد ادبی و نقد رمان نیز نوشته‌هایی دارد.
ازآثار او می‌توان به فلسفه‌ی هنر از دیدگاه مارکس، از خودبیگانگی انسان مدرن و ... و چند مجموعه مقالات اشاره کرد.