ماریا لوسیا‌جی

ماریا لوسیا‌جی  متولد 1946 در سائوپائولوی برزیل است. استاد دانشگاه سائوپائولو بود و هم اکنون همکار تحقیقات مرکز مطالعات آمریکای لاتین، دانشگاه
کمبریج است. وی با تأکید بر رویکرد تطبیقی ​​در گردش و پذیرش ایده‌ها روی تاریخ فرهنگی روشنگری اروپا و پذیرش آن در آمریکای لاتین کار کرده است.