کاظم فیروزمند

کاظم فیروزمند متولد 1325در تبریز است.او نویسنده و مترجم ایرانی است که بیش از پنجاه کتاب و مقاله در حوزه‌های ادبیات، فلسفه، تاریخ، علوم سیاسی، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی، تئاتر و سینما کار کرده است.
فیروزمند دانش‌آموخته‌ی ادبیات فارسی از دانشگاه فردوسی مشهد است. در سال ۱۳۵۶ پس از خودآموزی زبان انگلیسی، اولین ترجمه‌ی خود را به نام دوزخ، مجموعه داستان‌هایی از بورخس،ترجمه کرد. مهم‌ترین ترجمه‌های او عبارتند از شاخه‌ی زرین، ای‍ران ب‍ی‍ن دو ان‍ق‍لاب، از م‍ش‍روطه ت‍ا ان‍ق‍لاب اس‍لام‍ی، بنیادهای اندیشه‌ی سیاسی مدرن و بریتانیا و انقلاب مشروطه‌ی ایران.