علی‌محمد حق‌شناس

زبا‌‌‌ن‌شناس، فرهنگ‌نویس و شاعر ایرانی، استاد گروه زبا‌ن‌شناسی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، مؤلف و مترجم آثار متعدد در زمینه‌ی ادبیات، زبان‌شناسی، تاریخ زبان‌شناسی و فرهنگ‌های انگلیسی به فارسی بود. او از اعضای شورای بازنگری در شیوه‌ی نگارش و خط فارسی بود. 
علی‌محمد حق‌شناس متولد ۱۳۱۹ در خانواده‌ای مذهبی از بیت آیت الله حق‌شناس در جهرم است. دیپلم ادبی را از دبیرستان نمازی شیراز گرفت. حق‌شناس از دانشسرای عالی تهران  در رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی لیسانس گرفت. سپس عازم انگلستان شد و از دانشگاه لندن در رشته‌ی زبان‌شناسی و آواشناسی همگانی دکتری گرفت. در سال ۱۳۵۲ به ایران بازگشت. نخست در دانشگاه شهید بهشتی کنونی و بعد در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت. او در سال ۱۳۸۵ به عنوان چهره‌ی ماندگار معرفی شد. حق‌شناس در اردیبهشت ۱۳۸۹ در بیمارستان پیامبران تهران درگذشت.