شهناز مسمی‌پرست

شهناز مسمی‌پرست متولد ۱۳۳۸ در آبادان است. او مترجم و پژوهشگر حوزه‌ی فلسفه و علوم اجتماعی است. او دانش‌آموخته لیسانس علوم اجتماعی از دانشگاه ایندیانا در آمریکا است که به واسطه‌ی ترجمه‌ی آثار گئورگ زیمل، فیلسوف و جامعه‌شناس آلمانی، در ایران شناخته شده است.