شرمین نادری

شرمین نادری متولد 1355 در تهران است، کارشناسی ارشد تصویرسازی از دانشگاه تهران دارد. از سال 1380 به عنوان نویسنده و تصویرگر در نشریات مختلف به‌ویژه حوزه‌ی جوان و نوجوان کار کرده. کتاب‌های منتشر شده‌اش بیشتر در حوزه‌ی ادبیات کهن و قصه‌های عامیانه است.

شاعر وتصویرگر «کتاب جادو» نشر حوض نقره 1383. تصویرگر و جمع‌آورنده‌‌ی «کتاب پیشگویی» 1383. نویسنده و تصویرگر «رویای تهران» نشر کتاب شهر تهران 1389، «خانجون و خواب شمرون»  نشر حوض نقره 1389. «خانجون و کوچه‌ی پریون» نشرحوض نقره 1390. «خانجون و بوی ریحون» نشرحوض نقره1390. «فدایت شوم» نشرحوض نقره 1391، «قمر درعقرب» نشر حرفه هنرمند  1390.

«تلخ و شیرین بلدیه» نشر کتاب شهر1391. «ماه گرفته­ها» نشر کتاب آمه 1392. «اشرف جان و رویاهای شهریور» نشر کتاب آمه 1393و مجموعه داستان زار نشر بان 1397.