شاهرخ حقیقی

شاهرخ حقیقی متولد ۱۳۲۱ در تهران، پژوهشگر فلسفه و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا است. کتاب او تحت عنوان «گذار از مدرنیته؟ نیچه، فوکو، لیوتار، دریدا» به چاپ پنجم رسیده و مورد توجه منتقدان قرار گرفته‌است.  پژوهش‌های او در زمینه‌ی مدرنیته، دموکراسی، فلسفه‌ی نیچه، فلسفه‌ی هایدگر، فلسفه‌ی هابرماس و پست‌مدرنیته است. شاهرخ حقیقی لیسانس خود را در رشته‌ی اقتصاد از دانشگاه تهران گرفت. سپس برای ادامه‌ی تحصیل در رشته‌ی ادبیات تطبیقی، ایران را به قصد آمریکا ترک کرد، اما به زودی دریافت که حوزه‌ی پژوهشی مورد علاقه‌اش، فلسفه است. او فوق لیسانس خود را در رشته‌ی فلسفه از دانشگاه روزولت و دکترای خود را در همین رشته از دانشگاه سن جانز گرفته‌است و اکنون بیش از ده سال است که به تدریس فلسفه در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا اشتغال دارد.