سیمین دانشور

سیمین دانشور نخستین نویسنده‌ی زن ایرانی است که در تمام آثار خود، به شیوه‌های مختلف در پی بیان حقوق از دست رفته‌ی زنان است. سیمین خود را فمینیست می‌دانست و به نوعی از فمینیسم ایرانی و شرقی معتقد بود که در آن از زیاده‌روی‌های غربی خبری نبود. دانشور جلوه‌هایی از فرهنگ دیرینه‌‌ی مردسالار، ناهنجاری‌های رفتاری مردان، مظلومیت و ستمدیدگی زنان را آشکارا بازتاب داد و نخستین رمان‌نویس زن بود که نوشتن را دست‌مایه‌ی فرهنگ‌سازی برای جایگاه حقیقی زن قرار داد.

ترجمه‌های ارزشمند در کنار خلق شخصیت‌های داستانیِ پرمایه از او ستاره‌ای پرفروغ در آسمان فرهنگ و ادبیات ایران ساخت، زنی که قامت هیچ مردی بر وجوه شخصیتی او سایه نینداخت.

سیمین در ۸ اردیبهشت ۱۳۰۰ به دنیا آمد و در ۱۸ اسفند ۱۳۹۰ دامن خاک را وداع گفت.