ذهن و بازار (جايگاه سرمايه‌داري در تفكر اروپاي مدرن)

ناشر: بيدگل
مترجم: مهدي نصراله‌زاده
نويسنده: جري مولر
قطع: رقعي
نوع جلد: گالينگور
زبان: فارسي
تعداد صفحات: 740
سال انتشار: 1400
نوبت چاپ: 5
وزن: 690
شابک: 9786007806272
قيمت: 190,000تومان
موجودي : موجود نیست

درباره‌ی کتاب

انديشيدن و نوشتن درباره سـرمايه‌داري (کاپيتاليسم) هيچ گاه منحصر به اقتصاددانان نبوده است. قرن‌‌هاي متمادي فيلسوفان، سياســتمداران، شاعران و دانشـمندان علوم اجتماعــي در باره اثرات فرهنگـي، اخلاقي و سياســـي سرمايه‌داري بحث کرده‌‌اند. و دعاوي آنان نيـز فراوان و متفاوت بوده‌است. کتاب ذهن و بازار، جايگاه ســرمايه‌داري در تفکـر اروپاي مدرن تاريخچه‌اي اسـت جالب توجه در اين‌باره که ايده سرمايه‌داري چگونه در انديشــه غربي تکوين و تکـامل يافته است. در نگــارش کتاب خود جري مولــر، استاد تاريــخ دانشگاه کاتوليک آمريکـا واقع در واشينگتن‌دي. سي به بررسي رشته‌‌اي گيرا از آرا و افکار درباره پيامدهاي ســـرمايه‌داري و استلزامات آتي آن نشسته‌است و اين کار را با پوشش دادن به طيف گسترده‌‌اي از نظرات و عقايد انجام داده که همزمان دربرگيرنده هابـز، ولتــر، آدام اسـميت، ادمـوند برک، هگــل، مارکس، و متي‌يو آرنولد و نيز روشنفکران کمونيست، فاشيـست، و نئوليبرال قرن بيستم است. کتاب حاضر نمونه‌‌اي است جذاب و دست‌ياب از تاريخ انديشــه‌‌ها، انديشه‌‌هايي که در هر گوشه کنار زندگي روزمره‌‌مان طنين‌‌انداز هستند.