تزوتان تودوروف

تودوروف در بلغارستان به دنیا آمد و در ۱۹۶۳ به پاریس رفت. او که در بلغارستان مدرکی گرفته بود و توصیه‌ای از دانشگاه صوفیه در دست داشت، برای نخستین‌بار هنگامی که با ماهیت محافظه‌کارانه سوربن پیش از ۱۹۶۸ آشنا شد که از دانشکده ادبیات آنجا انجام پژوهش در زمینه‌ی نظریه‌ی ادبی را درخواست کرد. رئیس دانشکده به سردی به اطلاع تودوروف رساند که در دانشکده‌ی او پژوهش در زمینه‌ی نظریه‌های ادبی انجام نمی‌گیرد و هیچ موردی هم برای این کار وجود ندارد. تودوروف جوان برای آن‌که مرعوب نشده باشد، به مطالعه در کتابخانه سوربن پرداخت و از طریق یکی از کارمندان کتابخانه سرانجام با ژرار ژانت تماس گرفت و او به تودوروف پیشنهاد کرد که در سمینار رولان بارت در مدرسه‌ی مطالعات عالی علوم اجتماعی شرکت کند. تماس او با رولان بارت او را قادر ساخت که مقالاتی برای نشریه‌ی پرنفوذ نشانه‌شناسی میان‌رشته‌ای، یعنی کمونیکاسیون بنویسد. تودوروف در سال ۱۳۸۵ به ایران سفر کرد و در خانه‌ی هنرمندان سخنرانی کرد.
تودوروف ۷ فوریه ۲۰۱۷ در ۷۷ سالگی در پاریس درگذشت.