اکبر معصوم‌بیگی

علی‌اکبر معصوم‌بیگی در ۲۸ اسفند ۱۳۲۹ در تهران به دنیا آمد. دوره‌ی دبستان را در محله‌ی جوادیه در دبستان پرورش و دوره‌ی متوسطه را در دبیرستان‌های رستاخیز، دیانت و رهنما گذراند. در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۶۰ با رفیق همراهش نسترن موسوی پیمان زناشویی بست و حاصل این ازدواج یک دختر به نام ستاره است.
حوزه‌ی تخصصی ترجمه‌ی او، ترجمه‌ی ادبی است و در حوزه‌های نقد ادبی، تاریخ و سیاسی هم کتاب‌هایی را ترجمه کرده است.
 در سال ۱۳۵۸ برای برخی روزنامه‌ها ترجمه کرده است، در سال ۱۳۶۰ به همراه همسرش نسترن موسوی دو کتاب در زمینه‌ی ادبیات داستانی ترجمه کرد، این دو کتاب عبارت بودند از : کتابی از ری بردبری و مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه نویسندگان آمریکای لاتین. او از سال ۱۳۶۵ جدی و مستمر و حرفه‌ای به ترجمه و نوشتن پرداخت. نخستین ترجمه‌ی او «زندگی و هنر ونگوگ» در سال ۱۳۶۶ منتشر شد.
از آثار ترجمه‌ای او می‌توان به ارسطو، درآم‍دی ب‍ر ای‍دئ‍ول‍وژی، درآم‍دی ت‍اری‍خ‍ی ب‍ر ن‍ظری‍ه‌ی اج‍ت‍م‍اع‍ی، دکارت و فلسفه‌ی ذهن و نویسنده، نقد، فرهنگ و ...  اشاره کرد.