احمد سیف

متولد آمل، نویسنده و مترجم کتاب‌ها و مقالات اقتصادی، سیاسی و تاریخی و همچنین اقتصاددان و استاد دانشگاه است. در دانشگاه استافوردشر و دانشگاه رجنتس لندن مرتبه‌ی استاد ارشد دارد و اقتصاد تدریس می‌کرد. همچنین در مرکز سیاست‌های اقتصادی و عمومی دانشگاه کمبریج که عضوی از آن است به‌عنوان نگارنده‌ی اقتصاددان، مقاله منتشر می کند. برخی از آثار او با نام مستعار بهروز امین نیز منتشر شده‌است.
سیف تحصیلات خود را در دانشکده‌ی بازرگانی تهران آغاز و پس از تحصیل مدارج متعدد علمی در دو دانشگاه منچستر و گلاسکو، مدرک دکترای خود را از دانشگاه ریدینگ دریافت کرد.