آلن سكولا

آ لن سکولا متولد 1951 و درگذشته در 2013 عکاس، نویسنده، فیلم‌ساز، نظریه‌پرداز و منتقد آمریکایی بود. از سال 1985 تا زمان مرگش در سال 2013، در مؤسسه‌ی هنر کالیفرنیا تدریس می‌کرد. کارهای او غالباً متمرکز بر سیستم‌های بزرگ اقتصادی، یا جغرافیای خیالی و مادی جهان پیشرفته‌ی سرمایه‌داری است.