آلبا دسس‌پدس

آلبا دِسِس پِدس در یازدهم مارس ۱۹۱۱ در شهر رم متولد می­شود. از مادر ایتالیایی و یک پدر کوبایی که سالیان سال سفیر بوده است. با ازدواج با یکی از اشراف ایتالیا ملیت ایتالیایی را می­گیرد.
نویسندگی را با نوشتن مقالاتی در مجله­ی پیام­آور رم آغاز می­کند و در سال ۱۹۳۷ با مجموعه داستان­هایی به نام کنسرت توجه تمام منتقدان ادبی را جلب می­نماید.
در سال ۱۹۳۸ رمان او به نام «هیچ­کس به گذشته برنمی­گردد» او را در تمام جهان مشهور می­سازد. در سال ۱۹۴۳ با چند روزنامه­ی مهم ایتالیا همکاری آغاز می­کند و سپس در سال ۱۹۴۹، شاهکار خود، «از طرف او» را به چاپ می­رساند. تا چند سال پس از انتشار این کتاب، در روزنامه­ی لاستامپای شهر تورینو مقالاتی نیز با عنوان «از طرف او» می­نویسد.
کتاب­های او عبارتند از: کنسرت (۱۹۳۷)، هیچ­کس به گذشته برنمی­گردد (۱۹۳۸)، فرار (۱۹۴۰)، از طرف او (۱۹۴۹)، دفترچه­ی ممنوع (۱۹۵۲)، دعوت به شام (1955)، دیر یا زود (۱۹۵۶).
در سال ۱۹۶۱ دفترچه­ی ممنوع را به صورت نمایشنامه نیز به نگارش درمی­آورد. کتاب عذاب وجدان در سال ۱۹۶۳ و آخرین کتابش، در ظلمت شب، در سال ۱۹۷۳ نوشته می­شود.
آلبا در نوامبر ۱۹۹۷در شهر پاریس درگذشت.