به مناسبت آغاز ماه مهر، تمام سفارشات تهران در بازه‌ی زمانی ساعت 16 تا 21 به صورت رایگان ارسال و تحویل داده می‌شوند.
لازم به توضیح است که سفارشات قبل از ساعت ۱۲ ظهر تا ساعت 21 همان روز، و سفارشات بعد از ساعت ۱۲ روز بعد ارسال خواهند شد. بدیهی است در صورت انتخاب گزینه‌ی پیک موتوری سریع توسط کاربران محترم، سفارش بلافاصله ارسال شده و هزینه‌ی ارسال به صورت پس کرایه است.