ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)

نمايش ليست به همراه تصاويرنام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
انگليسيان در ايران 80,000  دنيس رايت اختران
نماد گمشده 420,000  دن براون افق
يونان باستان 110,000  دان ناردو ققنوس
فرهنگ بزرگ ضرب‌المثل‌هاي فارسي 2 525,000  حسن ذوالفقاري علم
فرهنگ بزرگ ضرب‌المثل‌هاي فارسي 1 525,000  حسن ذوالفقاري علم
جريان‌هاي اصلي در ماركسيسم 2 (برآمدن گسترش و فروپاشي) 500,000  لشك كولاكوفسكي دات
جريان‌هاي اصلي در ماركسيسم 1 (برآمدن گسترش و فروپاشي) 500,000  لشك كولاكوفسكي دات
خاطرات اردشير زاهدي 2 200,000  اردشير زاهدي كتاب‌سرا
خاطرات اردشير زاهدي 1 350,000  اردشير زاهدي كتاب‌سرا
عصر سرمايه 75,000  ا ج هوبز باوم ما و شما
رضا شاه از تولد تا مرگ 850,000  كيوان پهلوان علم
اسطوره مهر (زندگي و سينماي سوسن تسليمي) 280,000  بي‌تا ملكوتي ثالث
صورت‌بندي‌هاي اقتصادي پيشاسرمايه‌داري 35,000  كارل ماركس ديگر
آري و نه به رمان نو 280,000  آلن روب - گريه و ديگران نيلوفر
شور ذهن (داستان زندگي زيگموند فرويد) 480,000  ايروينگ استون مرواريد
پشت ديوارهاي بلند (از كاخ تا زندان) 190,000  آذر آريان‌پور اختران
تجدد بومي و بازانديشي تاريخ (مجموعه مقالات) 200,000  محمد توكلي طرقي پرديس دانش
بي‌نظمي نوين جهاني 60,000  تزوتان تودوروف اختران
مدرنيته شبهه و دموكراسي 140,000  اصغر شيرازي اختران
بينش استراتژيك (آمريكا و بحران قدرت جهاني) 140,000  زبيگنيو برژنيسكي صمديه
فرهنگ نگاره‌اي نمادها در هنر شرق وغرب 200,000  جيمز هال فرهنگ معاصر
ماركسيسم و فلسفه 22,000  كارل كرش دات
علم و شعر 300,000  مري ميجلي فرهنگ نشر نو
كافكا به روايت بنيامين متن‌ها نامه‌ها يادداشت‌ها 110,000  شوپن هويزر ماهي
وسوسه غرب 16,000  آندره مالرو كتاب روشن
توصيف تبيين و نقد (و چند گفتار ديگر) 40,000  كمال خسروي اختران
تو آن هستي (دگرديسي در استعاره‌هاي ديني) 140,000  جوزف كمبل دوستان
رولشتاين 125,000  سال بلو آمه
سنگي بر گوري 48,000  جلال آل‌احمد جامه‌دران
نظريه انتقادي پست‌مدرنيسم نظريه مجازي در روابط بين‌الملل 85,000  ريچارد ديويتاك - جيمز دردريان گام نو
نظم و روند تحول گفتار دموكراسي در ايران 210,000  محمدجواد غلام‌رضا كاشي گام نو
درباره برابري سياسي 23,000  رابرت اي دال فرهنگ صبا
كالون و قيام كاستليون 129,000  اشتفان تسوايگ مركز
سرگذشت يك خانواده‌ي مبارز 45,000  ف. ج. پيترز دات
بحران در اقتصاد جهاني 1950-1998 42,000  رابرت برنر اختران
پير دختر 135,000  اونوره دو بالزاك اشاره
مفهوم ديالكتيك از نظر لوكاچ 130,000  ايستوان مزاروش چشمه
مدخل فلسفه علم 135,000  استيون اي تولمين علم
آموزش شهروندي در مدارس 140,000  كورش فتحي واجارگاه - سكينه واحد چوكده آييژ
چكيده روانشناسي باليني فيرس 250,000  مژگان بديعي اول فرا انگيزش
رسانه توسعه و سياست‌گذاري رسانه‌اي 95,000  عبدالحسين كلانتري جهاد دانشگاهي
مديريت در پهنه فرهنگ‌ها 175,000  امين‌رضا كماليان - مريم راشكي مرنديز
تجارب كارآفريني در كشورهاي منتخب 62,000  محمود احمدپور دارياني و ديگران اميركبير
مجموعه اشعار ژاله اصفهاني 500,000  ژاله اصفهاني نگاه
اخلاق بدون هستي‌شناسي 75,000  هيلاري پاتنم صراط
در قلمرو پادشاهان 220,000  كارمن بن‌ لادن ثالث
خودكارآمدي و استرس شغلي منابع انساني در هزاره سوم 100,000  حسن رنگريز دانشگاه علوم اقتصادي
برنامه‌ريزي و آمايش سرزمين (مباني و اصول) 340,000  مسعود منوري تالاب
پايداري شهر ايراني (كندوكاو در چالش‌ها و نقش برنامه‌ريز توسعه شهري) 285,000  مظفر صرافي - محمد شالي - علي محمدنژاد - محمد اسكندري ثاني - زهرا خدابخشي - منصور سليماني علم
سوداگري مرگ (ناگفته‌هاي جنگ عراق با ايران) 250,000  كنت آر. تيمرمن رسا