ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)

نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
آسيب‌شناسي خانواده (طبقه‌بندي و سنجش) 110,000  پريسا نيلفروشان - محمدرضا عابدي - احمد احمدي دانشگاه اصفهان
آموزش رويكردها و انگاره‌هاي جديد 20,000  حسن‌علي بختيار نصرآبادي - رضاعلي نوروزي دانشگاه اصفهان
اصول و روش‌هاي تربيت در اسلام 25,000  احمد احمدي دانشگاه اصفهان
تفكر انتقادي (مباني و مولفه‌ها) 80,000  محمدرضا نيستاني - داود امام‌وردي دانشگاه اصفهان
جامعه‌شناسي كار و مشاغل (ديدگاه‌ها و نظريه‌ها) 45,000  رسول رباني - محمد اسماعيل انصاري دانشگاه اصفهان
حاشيه‌نشيني شهري 85,000  رسول رباني خوراسگاني - محمدباقر عليزاده اقدم دانشگاه اصفهان
دانش مديريت (مباني سازمان و مديريت) 20,000  جعفر طرقي - علي اسماعيلي دانشگاه اصفهان
دانش‌يابي داده‌ها (مقدمه‌اي بر داده‌كاوي) با CD 90,000  دانيل ت. لاروس دانشگاه اصفهان
راهنماي بهبود روش‌هاي تدريس در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي 35,000  رابرت كنن - ديويد نيوبل دانشگاه اصفهان
روانشناسي اجتماعي(ديدگاهها و نظريه‌ها)‌ 35,000  رسول رباني -محمد‌باقر كجباف دانشگاه اصفهان
سياست و جامعه در اروپاي غربي 25,000  جان اريك لين - اسونت ارسن دانشگاه اصفهان
سيستم‌هاي اطلاعات مديريت 50,000  ريموند مك‌لويد دانشگاه اصفهان
شبيه‌سازي سازماني در مديريت منابع انساني (از نظريه تا عمل) راهنماي پژوهش‌گران و سازمان‌ها 200,000  مهديه سادات خشوعي دانشگاه اصفهان
صندوق بين‌المللي پول و نظام پولي جهان 120,000  ليلا تركي - هوشنگ شجري دانشگاه اصفهان
فناوري‌هاي نوپديد در آموزش از راه دور 1 85,000  جورج ولتسيانوس دانشگاه اصفهان
مدخلي بر جغرافياي روستايي ايران 18,000  حسن حسيني ابري دانشگاه اصفهان
مقدمه‌اي بر جغرافياي تاريخي 37,000  حسن بيك‌ محمدي دانشگاه اصفهان
مقدمه‌اي بر مشاوره و روان‌درماني 80,000  احمد احمدي دانشگاه اصفهان
نظارت (آموزشي) باز تعريف 80,000  توماس ج سرجيواني - رابرت ج استارات دانشگاه اصفهان
نوآوري در روانشناسي پرورشي (ديدگاه‌هايي در مورد يادگيري آموزش و تحول انسان) 190,000  ديويد دي پريس - رابرت جي استرنبرگ دانشگاه اصفهان