ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)
نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
اقتصاد پولي 110,000  جعفر حقيقت دانشگاه تبريز
بزم‌آورد (برگردان انگليسي اشعار شاعران معاصر ايران محمدرضا شفيعي كدكني محمد زهري و عمران صلاحي) 300,000  بهروز عزب‌دفتري دانشگاه تبريز
تحليل داده‌هاي تك‌متغيره و چندمتغيره و تفسير آن‌ها با SPSS 230,000  رابرت هو دانشگاه تبريز
تحليل داده‌هاي طرح‌هاي تك‌موردي 80,000  ويليام آر. نوجنت دانشگاه تبريز
تحليلي بر فن‌آوري سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي با CD 34,000  علي‌اكبر رسولي دانشگاه تبريز
تحولات اروپا در عصر رنسانس 90,000  داود اصفهانيان دانشگاه تبريز
توسعه اقتصادي ايران 70,000  محمدباقر بهشتي دانشگاه تبريز
جغرافيا و شهرشناسي 200,000  يدالله فريد دانشگاه تبريز
جغرافياي جمعيت 30,000  يدالله فريد دانشگاه تبريز
درآمدي بر ديدگاه‌هاي فلسفي جغرافيا 90,000  علي‌محمد خورشيددوست دانشگاه تبريز
روانشناسي هنر 170,000  لوسمنويچ ويگوتسكي دانشگاه تبريز
روش‌ها و فنون تدريس 220,000  اسكندر فتحي‌آذر دانشگاه تبريز
ژئوتوريسم 200,000  داود مختاري دانشگاه تبريز
سير انديشه در قلمرو جغرافياي انساني 70,000  يدالله فريد دانشگاه تبريز
كاربرد جغرافيا در روش تحقيق شهر و روستا 85,000  يدالله فريد دانشگاه تبريز