ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)

نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
5 دشمن كار تيمي (فراز و فرود رهبري 1 تيم) 89,000  پاتريك لنچيوني سازمان فرهنگي فرا
8 خوان تحول 49,000  جان اتر - دان كوهن سازمان فرهنگي فرا
تحول (پيروزي در فرهنگ ديجيتالي فردا) 41,000  روزابت مس كانتر سازمان فرهنگي فرا
راهبردهاي مديريت منابع انساني 65,000  مايكل آرمسترانگ سازمان فرهنگي فرا
سازمان فردا 1(بنياد دراكر) 21,000  فرانسيس هسلبين - مارشال گلداسميت - ريچارد سازمان فرهنگي فرا
فرهنگ سازماني 49,000  ادگار شاين سازمان فرهنگي فرا
ماجراهاي 1 مشاهده‌گر 73,000  پيتر دراكر سازمان فرهنگي فرا
مديريت زندگي (راز موفقيت شما در زندگي روزانه‌تان نهفته است) 72,000  جان ماكسول سازمان فرهنگي فرا