ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)
نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
آتي‌هاي اسلامي و بازارهاي آن‌ها 10,000  فهيم خان دانشگاه امام صادق
آموزش رسانه‌‌اي (يادگيري سواد رسانه‌اي و فرهنگ معاصر) 113,000  ديويد باكينگهام دانشگاه امام صادق
آنچه اقتصاد از بحران آموخت 230,000  جرج آكرلف - اليور بلنچارد - ديويد رومر - جوزف استيگليتز دانشگاه امام صادق
آينده ارزش‌ها 55,000  جرمي بند دانشگاه امام صادق
اتحاديه اروپا (سياست‌ها و روندها) 170,000  جان مك كورميك دانشگاه امام صادق
اخلاق تدريس در مديريت كلاس (با توجه به ديدگاه‌هاي شهيد ثاني و ديويدكار) 45,000  زينب‌السادات هاشمي دانشگاه امام صادق
اخلاق كسب‌ و كار رويكردي كاربردي 225,000  اندرو گيلير دانشگاه امام صادق
ارتباطات بحران (تبديل بحران به فرصت) 65,000  رابرت آر اولمر - تيموتي ال سلنو - ماتيو سيگر دانشگاه امام صادق
ارتباطات جهاني و سياست خارجي 140,000  ايتان گيلبوا دانشگاه امام صادق
استعاره‌هاي استراتژي (نگاهي خلاقانه به آموزش مديريت راهبردي) 120,000  سينتيا واگنر ويك دانشگاه امام صادق
اسلام‌گرايي در نظام بين‌الملل (ره‌يافت‌ها و رويكردها) 95,000  رضا سيمبر دانشگاه امام صادق
اسلام‌هراسي غربي (واكاوي تحليلي زمينه‌هاي فرهنگي اجتماعي و سياسي و بازانديشي مولفه‌هاي تاريخي و نظري آن) 210,000  محمدرضا مجيدي - محمدمهدي صادقي دانشگاه امام صادق
اقتصاد انرژي 75,000  پل استيونس دانشگاه امام صادق
اقتصاد بازارهاي مالي 240,000  روي اي بيلي دانشگاه امام صادق
اقتصاد پول بانك‌داري و بازارهاي مالي 275,000  فردريك اس ميشكين دانشگاه امام صادق
اقتصاد سياسي جهاني (نظريه و كاربرد) 314,000  تئودور اچ. كوهن دانشگاه امام صادق
اقتصاد نهادگرا (مطالعه 1 سنت هترودوكس در برابر ارتدكس اقتصادي) 350,000  محمود مشهدي احمد دانشگاه امام صادق
اقتصاد نهادي (پيشگامان نهادگرايي كه علم اقتصاد را متحول كردند) 187,000  محمد متوسلي دانشگاه امام صادق
اقتصاد هترودوكس 150,000  حامد سعيدي صابر دانشگاه امام صادق
اقتصادسنجي سري‌هاي زماني با رويكرد كاربردي 1 300,000  والتر اندرس دانشگاه امام صادق
اقتصادسنجي سري‌هاي زماني با رويكرد كاربردي 2 135,000  والتر اندرس دانشگاه امام صادق
الگوهاي صدور انقلاب در سياست‌هاي خارجي جمهوري اسلامي ايران 100,000  جلال دهقاني فيروزآبادي - فيروزه رادفر دانشگاه امام صادق
امنيت 86,000  اصغر افتخاري دانشگاه امام صادق
امنيت انرژي (رويكرد ميان‌رشته‌اي) 185,000  جودت بهجت دانشگاه امام صادق
انفاق و كمك‌هاي بين‌المللي (بررسي رفتارهاي حمايت‌گرانه در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران) 95,000  كاووس سيدامامي دانشگاه امام صادق
بازارشناسي و تحليل استراتژيك بازار كشورهاي اسلامي 88,000  مارين مارينوف دانشگاه امام صادق
بازانديشي در سياست فرهنگي 45,000  جيم مك گوييگان دانشگاه امام صادق
بانك بدون ربا 105,000  محمدباقر صدر دانشگاه امام صادق
بانك‌داري بدون ربا (چالش‌ها و راه‌كارها) 85,000  يحيي علوي دانشگاه امام صادق
برنامه‌ريزي اقتصادي (مباني اصول و روش‌ها) 255,000  مهدي صادقي شاهداني - عادل قويدل دانشگاه امام صادق
بوروكراسي و توسعه در ايران (نگاهي تاريخي تطبيقي) 175,000  ابوالحسن فقيهي - حسن دانايي‌فرد دانشگاه امام صادق
بيداري اسلامي و تحولات منطقه‌اي 112,000  اصغر افتخاري دانشگاه امام صادق
پارلمان و توسعه اقتصاد ملي در ايران 90,000  فائز دين‌پرست دانشگاه امام صادق
پايش اقتصاد پايدار 105,000  عادل پيغامي - علي‌اصغر سعدآبادي - مونا پارسا دانشگاه امام صادق
پايش تاب‌آوري سازماني 75,000  عادل پيغامي - علي‌اصغر سعدآبادي - آرين عظيمي دانشگاه امام صادق
پژوهش در علوم سياسي (رويكردهاي اثبات‌گرا تفسيري انتقادي) 269,000  كاووس سيدامامي دانشگاه امام صادق
پژوهش‌هاي تفسيري در سازمان (استراتژي‌هاي پديدارشناسي و پديدارنگاري) 73,000  حسن دانايي‌فرد - حسين فاطمي دانشگاه امام صادق
پوشش ريسك در مالي اسلامي 60,000  سامي ابراهيم السويلم دانشگاه امام صادق
پول بهره و تورم 97,000  احمد شعباني دانشگاه امام صادق
پيش‌درآمدي بر علوم سياست‌گذاري 140,000  هارولد دي لاسول دانشگاه امام صادق
تاب‌آوري در كلاس درس (كمك به دانش‌آموزان با نيازهاي خاص) 90,000  ليزا مداف دانشگاه امام صادق
تاريخ تحولات سياسي و اداري در ايران 1 (از عصر هخامنشيان تا پايان دوره اول حكومت بني‌العباس) 90,000  علي علوي دانشگاه امام صادق
تاريخ تحولات سياسي و اداري در ايران 2 (از آغاز تشكيل حكومت امرا و سلاطين ايراني تا پايان عصر قاجار) 85,000  علي علوي دانشگاه امام صادق
تجديد حيات اقتصاد نهادي (نگاهي به انديشه‌هاي اقتصاددانان نهادي جديد) 132,000  محمود متوسلي دانشگاه امام صادق
تحليل ساختار و نظريه بازار (با تاكيد بر نقش رنسانس و انقلاب صنعتي) 97,000  محمدهادي زاهدي‌وفا - علي‌اكبر ناسخيان دانشگاه امام صادق
تحليل سياسي با تكيه بر شرايط و زمينه‌ها 110,000  رابرت اي گودين - چالز تيلي دانشگاه امام صادق
تحليل سياسي تجربي (مقدمه‌اي بر روش‌هاي كمي و كيفي تحقيق در علوم سياسي) 145,000  يارول بي مانهايم دانشگاه امام صادق
تحليل عاملي مدل‌سازي معادلات ساختاري و چند سطحي با CD 77,000  ياسر سبحاني فرد - مريم اخوان خرازيان دانشگاه امام صادق
تعليم و تربيت اقتصادي 1 215,000  مهدي طغياني - عادل پيغامي دانشگاه امام صادق
تعليم و تربيت اقتصادي 2 (الگوي پيشنهادي براي جمهوري اسلامي) 165,000  مهدي طغياني - عادل پيغامي دانشگاه امام صادق