ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)

نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
حسابداري مديريت پيشرفته 300,000  حسين سجادي دانشگاه شهيد چمران
درآمدي بر توسعه پايدار شهري 75,000  سعيد ملكي دانشگاه شهيد چمران
روش‌هاي پژوهش و تحليل آماري مثال‌هاي پژوهشي با SPSS و AMOS 250,000  كيومرث بشليده دانشگاه شهيد چمران
سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري 1 400,000  مارشال بي رامني - پال جان لستين بارت دانشگاه شهيد چمران
سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري 2 250,000  مارشال بي رامني - پال جان لستين بارت دانشگاه شهيد چمران
طراحي آموزش اثربخش 80,000  گري آر موريسون - استيون ام. روس جرالد دانشگاه شهيد چمران
مباحث نوين در فن‌آوري آموزشي 160,000  عباس رضوي دانشگاه شهيد چمران