ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)

نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
برنامه‌ريزي و مديريت راهبردي در كتاب‌خانه‌ها 30,000  جوزف ار. متيوز دانشگاه شهيد چمران
حسابداري مديريت پيشرفته 300,000  حسين سجادي دانشگاه شهيد چمران
درآمدي بر توسعه پايدار شهري 75,000  سعيد ملكي دانشگاه شهيد چمران
روش‌هاي پژوهش و تحليل آماري مثال‌هاي پژوهشي با SPSS و AMOS 250,000  كيومرث بشليده دانشگاه شهيد چمران
سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري 1 400,000  مارشال بي رامني - پال جان لستين بارت دانشگاه شهيد چمران
سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري 2 250,000  مارشال بي رامني - پال جان لستين بارت دانشگاه شهيد چمران
طراحي آموزش اثربخش 80,000  گري آر موريسون - استيون ام. روس جرالد دانشگاه شهيد چمران
مباحث نوين در فن‌آوري آموزشي 160,000  عباس رضوي دانشگاه شهيد چمران