ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)
نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
اقتصاد نوآوري فن‌آوري‌هاي جديد و تغيير ساختاري 16,000  كريستيانو آنتونلي دانشگاه فردوسي مشهد
اقتصادسنجي كاربردي (ره‌يافتي مدرن با استفاده از Eviews و Microfit) 125,000  ديميتريوس آستريو - استفان جي هال دانشگاه فردوسي مشهد
الگوهاي كمي در تحقيقات بازاريابي 35,000  فيليپ هنز فرانسس - ريچارد پاپ دانشگاه فردوسي مشهد
انواع ادبي و آثار آن در زبان فارسي 50,000  حسين رزم‌جو دانشگاه فردوسي مشهد
بررسي مسايل اجتماعي ايران 15,000  محمد مظلوم خراساني دانشگاه فردوسي مشهد
بررسي نشانه‌شناختي و مردم‌شناختي معلقات سبع 24,000  عبدالملك مرتاض دانشگاه فردوسي مشهد
برنامه‌ريزي مناطق مركزي شهرها (اصول مباني تئوري‌ها تجربيات و تكنيك‌ها) 63,000  محمدرحيم رهنما دانشگاه فردوسي مشهد
برون‌فكني انديشه در مهارت خواندن در زبان دوم 60,000  بهزاد قنسولي دانشگاه فردوسي مشهد
تجزيه و تحليل سري‌هاي زماني 165,000  جاناتان دي . كراير دانشگاه فردوسي مشهد
تحليل تاريخچه رويداد (كاربرد تحليل بقا در علوم اجتماعي) 70,000  محسن نوغاني دخت‌بهمني - حميد مسعودي دانشگاه فردوسي مشهد
تحليل رگرسيون غيرخطي و كاربردهاي آن 56,000  داگلاس ام . پيتز - دونالد جي. واتز دانشگاه فردوسي مشهد
تحليل سري‌هاي زماني 150,000  ويليام دبليو اس وي دانشگاه فردوسي مشهد
تحليل شبكه اجتماعي 140,000  جان اسكات دانشگاه فردوسي مشهد
توصيف و آموزش زبان فارسي 130,000  مهدي مشكوه‌الديني دانشگاه فردوسي مشهد
دستور زبان فارسي بر پايه نظريه گشتاري 120,000  مهدي مشكوه‌الديني دانشگاه فردوسي مشهد
روانشناسي شناختي 410,000  مارك اچ. اشكرفت دانشگاه فردوسي مشهد
زنان و اقتصاد (خانواده كار و درآمد) 94,000  سول هوفمن -سوزان اورت دانشگاه فردوسي مشهد
ساخت آوايي زبان 66,000  مهدي مشكوه‌الديني دانشگاه فردوسي مشهد
سير زبان‌شناسي 180,000  مهدي مشكوه‌الديني دانشگاه فردوسي مشهد
شاهنامه فردوسي (كوتاه‌شده) 200,000  محمد تقوي دانشگاه فردوسي مشهد
علم اطلاع‌رساني در نظر و عمل 84,000  برايان ويكري - الينا ويكري دانشگاه فردوسي مشهد
فرهنگ اوزان شعر فارسي و فرهنگ اوزان 100 شاعر بزرگ فارسي زبان 110,000  وحيديان كاميار دانشگاه فردوسي مشهد
فرهنگ قافيه در زبان فارسي 28,000  تقي وحيديان كام‌يار دانشگاه فردوسي مشهد
قدرت سياست و مذهب در ايران عهد تيموري 60,000  بئاتريس فوربز منز دانشگاه فردوسي مشهد
كتاب‌خانه‌ها و سوادآموزي 7,200  دبرا ويلكاكس جانسون دانشگاه فردوسي مشهد
كنش اجتماعي (مقدمه‌اي بر جامعه‌شناسي عمومي) 9,900  گي رشه دانشگاه فردوسي مشهد
مباني مديريت زنجيره تامين 100,000  لاورنس دي. فرندال - اد. هيل دانشگاه فردوسي مشهد
مطالعه تاريخ 75,000  جرمي بلك- دونالد م. مك رايلد دانشگاه فردوسي مشهد
معناشناسي 15,000  احمد مختار عمر دانشگاه فردوسي مشهد
مفاهيم احتمال و مدل بندي تصادفي 70,000  جيمز ج . هينگز - سالي كلر مك ناتني دانشگاه فردوسي مشهد
مقدمه‌اي بر آرشيو 8,000  محمدحسين دياني دانشگاه فردوسي مشهد
مقدمه‌اي بر تحليل سري‌هاي زماني 42,000  سي چتفيلد دانشگاه فردوسي مشهد
مقدمه‌اي بر منطق فازي براي كاربردهاي عملي 55,000  كازو تاناكا دانشگاه فردوسي مشهد
نگرشي معاصر بر كارآفريني 1 60,000  دانلد اف. كوراتكو - ريچارد ام. هاجتس دانشگاه فردوسي مشهد
نگرشي معاصر بر كارآفريني 2 60,000  دانلد اف . كوراتكو - ريچارد ام . هاجتس دانشگاه فردوسي مشهد
نوجوانان و خانواده (UFGT نگاهي نوين به روان‌درماني نوجوان) 72,000  بهرامعلي قنبري هاشم‌آبادي - زهرا وداديان دانشگاه فردوسي مشهد