ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)
نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
آموزش و پرورش و بازتوليد نابرابري 200,000  منصور حقيقيان افكار
آنچه هر رهبري بايد بداند 250,000  جان مكسول افكار
انسان نشانه فرهنگ 85,000  اميليا نرسيسيانس افكار
برنامه‌ريزي نيروي انساني 250,000  مالكلم بنسيون - جاناتان كيسون افكار
بنيادگرايي 85,000  مليس روتون افكار
پايين آوردن پيانو از پله‌هاي يك هتل يخي 95,000  رسول يونان افكار
حكايت آن‌كه دلسرد نشد (درس‌هايي براي رسيدن به موفقيت و ثروت) 175,000  مارك فيشر افكار
درآمدي بر مردم‌شناسي گردشگري 125,000  پيتر م برنز افكار
دگرگوني ساختاري حوزه عمومي (كاوشي در باب جامعه بورژوايي) 350,000  يورگن هابرماس افكار
دولت الكترونيك (رويكرد مديريتي) 250,000  نور‌محمد يعقوبي افكار
زمان و ديگري 75,000  امانوئل لويناس افكار
عاشقي بود كه صبح‌گاه دير به مسافرخانه آمده بود 95,000  احمدرضا احمدي افكار
فروشنده و ميليونر 20,000  مارك فيشر افكار
فضاهاي اميد 300,000  ديويد هاروي افكار
فهم فرهنگ (مقدمه‌اي بر نظريه انسان‌شناختي) 115,000  فيليپ كارل سالزمن افكار
كودكان و جهان افسانه 600,000  علي‌رضا حسن‌زاده افكار
مدل‌سازي سيستم‌ها (تئوري و عمل) 250,000  مايكل پد افكار
مردم‌شناسي ايراني 150,000  عليرضا حسن‌زاده - نادر اميري افكار
مردم‌شناسي جنسيت 105,000  اميليا نرسيسيانس افكار
مردم‌شناسي كاربردي (ابزارها و ديدگاه‌هاي براي امروز) 150,000  الكساندر ام اروين افكار
مرده‌اي به كشتن ما مي‌آيد (گزيده شعرهاي رسول يونان) 200,000  احمد پوري افكار
مفاهيم كليدي پيربورديو 350,000  مايكل گرنفل افكار
من يك پسر بد بودم 95,000  رسول يونان افكار
نظريه‌هاي هنري در قرن بيستم 450,000  جيمز ماتسن تامسون افكار
وصيت‌نامه ميليونر 95,000  مارك فيشر افكار
يار پنهان (چگونه زن و مرد درون‌مان بر روابط ما تاثير مي‌گذارند) انيما و انيموس 200,000  جان. ا. سنفورد افكار