ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)
نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
آخرين سنگر آزادي (مجموعه مقالات ميرجعفر پيشه‌وري در روزنامه حقيقت ارگان اتحاديه عمومي كارگران ايران 1301 -1300) 300,000  رحيم رئيس‌نيا شيرازه
آگاهي 100,000  ديويد پاپينو - هوارد سلينا شيرازه
ابداع امر اجتماعي (رساله‌اي درباره افول هيجانات سياسي) 160,000  ژاك دونزولو شيرازه
از جنبش تا نظريه اجتماعي (تاريخ 2 قرن فمينيسم) 650,000  حميرا مشيرزاده شيرازه
از مشروطه تا جنگ جهاني اول (خاطرات فردريك اوكانر كنسول انگليس در فارس) 90,000  فردريك اوكانر شيرازه
استاد نادان (5 درس در باب رهايي فكر) 120,000  ژاك رانسير شيرازه
اعتماد نظريه جامعه‌شناختي 250,000  پيوتر زتومكا شيرازه
انسان‌شناسي خانواده 125,000  منيژه مقصودي شيرازه
ايام پرتلاطم (نگاهي به تحولات مشروطه و بنياد آموزش نوين در اصفهان) 80,000  ضياالدين جناب - رضا بيطرفان - مولود ستوده شيرازه
ايدئولوژي در منشا معتقدات 250,000  ريمون بودن شيرازه
برابري و آزادي 200,000  آمار تياسن شيرازه
تاريخ انديشه جديد ايراني 1 (آينه‌آوران و عصر رويارويي با غرب) (سفرنامه‌هاي ايرانيان به فرنگ) 380,000  فرامرز معتمد دزفولي شيرازه
تاريخ انديشه جديد ايراني 2 (نامه‌ها و رساله‌هاي اصلاح‌گرانه پيشامشروطيت) (منورالفكران و عصر روشنگري) 850,000  فرامرز معتمد دزفولي شيرازه
جامعه‌شناسي (قدم اول) 150,000  ريچارد آزبورن - بورين وان لون شيرازه
حقوق مردم و شهروندي (دگرگوني در مفاهيم حقوق عمومي) 440,000  محمدرضا خوب‌روي پاك شيرازه
در باب مدارا 15,000  مايكل والزر شيرازه
درباره دموكراسي 60,000  رابرت دال شيرازه
دگرگوني بزرگ (خاستگاه‌هاي سياسي و اقتصادي روزگار ما) 350,000  كارل پولاني شيرازه
دوران‌هاي سخت در سرزمين‌هاي فراواني (سياست‌هاي نفت در ايران و اندونزي) 300,000  بنيامين اسميث شيرازه
راه سوم بازسازي سوسيال دموكراسي 120,000  آنتوني گيدنز شيرازه
روابط ايران و انگليس در جنگ جهاني اول 32,000  ويليام جي اولسون شيرازه
روشنفكران و دولت در ايران (سياست گفتار و تنگناي اصالت) 300,000  نگين نبوي شيرازه
زمين و انقلاب در ايران (1340-1360) 35,000  اريك هوگلاند شيرازه
زنان در تكاپو (فمينيسم و كنش اجتماعي) 400,000  شيلا روباتم شيرازه
زنان و محيط‌زيست 32,000  عباس محمدي اصل شيرازه
زنان و نظريه اجتماعي و سياسي 280,000  جانيس مك لافلين شيرازه
ساختارگرايي پساساختارگرايي 100,000  داناله دي پالمر - تري دانكلبرگر شيرازه
سرمايه‌هاي اجتماعي (اعتماد دموكراسي و توسعه) 250,000  جيمز كلمن و ديگران شيرازه
سويه‌هاي هويت 75,000  حاتم قادري شيرازه
سياست‌هاي خياباني (جنبش تهي‌دستان در ايران) 250,000  آصف بيات شيرازه
شهروندي چندفرهنگي (نظريه‌اي ليبرالي در باب حقوق اقليت‌ها) 200,000  ويل كيمليكا شيرازه
فداكاري در راه وطن (خاطراتي از سفر مهاجرت و نقش ژاندارمري در جنگ جهاني اول محمدعلي مهين‌پور سياح) 180,000  مجتبي پريدار شيرازه
فصل مشترك تبعيض‌ها (بررسي كنوانسيون رفع تبعيض عليع زنان) 80,000  سميه رواسيان كاشي شيرازه
كنفدراسيون تاريخ جنبش دانشجويان ايراني در خارج از كشور 1332-57 250,000  افشين متين شيرازه
كيفيت زندگي 500,000  مارتا نوسبام - آمارتيا سن شيرازه
كيفيت زندگي شاخص توسعه اجتماعي 200,000  غلام‌رضا غفاري - رضا اميدي شيرازه
گزارش‌هايي از انقلاب مشروطيت ايران 220,000  محمدامين رسول‌زاده شيرازه
ماركس درباره جنسيت و خانواده 350,000  هتر براون شيرازه
مرزبندي قوميتي (نهادها قدرت و شبكه‌ها) 300,000  آندره‌اس ويمر شيرازه
مصرف 100,000  رابرت باكاك شيرازه
مطالعات رسانه 100,000  بورين وان لون - ضياالدين سردار شيرازه
ملت‌ها مهم‌اند (فرهنگ تاريخ و روياي جهان‌وطني) 240,000  كريگ كالهون شيرازه
نشانه‌شناسي قدم اول 100,000  پال كابلي - ليتزا يانتس شيرازه
نيچه 120,000  لارنس گين و پي‌يرو شيرازه