ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)
نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
روش تحقيق (اصول و مفاهيم با رويكرد پايان‌نامه‌نويسي) 115,000  مسعود احمدي پژوهش‌هاي فرهنگي
كليات اقتصاد (خرد كلان) 70,000  مسعود احمدي پژوهش‌هاي فرهنگي
مباني سازمان و مديريت (مديريت عمومي) 120,000  مسعود احمدي پژوهش‌هاي فرهنگي
مديريت اسلامي 150,000  مسعود احمدي پژوهش‌هاي فرهنگي
مديريت تحول اداري سازمان (با رويكرد پژوهشي به نظام اداري ايران) 120,000  مسعود احمدي پژوهش‌هاي فرهنگي
مديريت رفتار سازماني (اصول مباني نظريه‌ها و مفاهيم كاربردي) 180,000  مسعود احمدي پژوهش‌هاي فرهنگي
مديريت منابع انساني (اصول مباني و مفاهيم با رويكرد راهبردي) 100,000  مسعود احمدي پژوهش‌هاي فرهنگي