ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)
نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
آداب سفر در اسلام 120,000  حسين ياوري - زينب رجبي سيماي دانش
آشنايي با جاذبه‌هاي گردشگري ايران 120,000  حسين ياوري - معصومه ظفري سيماي دانش
اصول سنجش در آموزش و پرورش (راهكارهاي كاربردي افزايش سنجش توصيفي) 50,000  ناهيد شفيعي سيماي دانش
الزامات iso/iec/17025 كاربرد ابزارهاي كيفي و آماري 85,000  مجيد حدادي سيماي دانش
برنامه‌ريزي و كنترل پروژه (به همراه نرم‌افزار MSP) 100,000  مرتضي باقر‌پور - سعيد رازقي سيماي دانش
پيش‌بيني براي ثروت‌آفريني با املاك و مستغلات (استراتژي‌هايي براي عملكرد بهتر در بازار مسكن) 160,000  مهدي روانشادنيا سيماي دانش
تجارت الكترونيكي 160,000  علي كمندي سيماي دانش
تصميم‌گيري چند معياره فازي 270,000  كاهرامان سيماي دانش
توسعه محصول گردشگري 95,000  ابوالفضل تاج‌زاده - وحيد مرزي سيماي دانش
حسابداري مالياتي 140,000  فيروز كيومرثي - فرامرز فريديان - اكبر علي‌محمدي سيماي دانش
حسابرسي داخلي در بانك‌ها 150,000  ابوالقاسم دلقندي - جمال دامغانيان سيماي دانش
راهبردهاي اثربخش در توانمندسازي كاركنان 75,000  حسن ياريگر روش سيماي دانش
راهنماي تجزيه و تحليل ديكوم DACUM (رهيافت جامع در نيازسنجي آموزشي) 80,000  كورش فتحي واجارگاه سيماي دانش
شناخت صنعت جهانگردي 110,000  حسين ياوري سيماي دانش
فرهنگ عامه 1 65,000  حسين ياوري -مريم مسيحا سيماي دانش
فرهنگ عامه 2 45,000  حسين ياوري - بهاره عابديني سيماي دانش
فرهنگ عامه 3 55,000  حسين ياوري - بهاره عابدين مغانكي سيماي دانش
مثلث بيگانگي شغلي (اضلاع ريشه‌ها رويكردها) 100,000  حسن الوداري سيماي دانش
مديريت دانش سازماني (راهبردها فرآيندها و ساختارهاي سازمان دانش محور) 150,000  جهانيار بامداد صوفي - پريسا طاهري سيماي دانش
مقدمه‌اي بر مديريت پژوهش (ويژه مديران و كارشناسان پژوهشي در سازمان‌ها) 60,000  كورش فتحي واجارگاه سيماي دانش
نوشته علمي تفكر درباره كلمات 100,000  ديويد ليندسي سيماي دانش