ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)

نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
آداب سفر در اسلام 75,000  حسين ياوري - زينب رجبي سيماي دانش
آشنايي با جاذبه‌هاي گردشگري ايران 120,000  حسين ياوري - معصومه ظفري سيماي دانش
اصول سنجش در آموزش و پرورش (راهكارهاي كاربردي افزايش سنجش توصيفي) 50,000  ناهيد شفيعي سيماي دانش
الزامات iso/iec/17025 كاربرد ابزارهاي كيفي و آماري 85,000  مجيد حدادي سيماي دانش
برنامه‌ريزي و كنترل پروژه (به همراه نرم‌افزار MSP) 100,000  مرتضي باقر‌پور - سعيد رازقي سيماي دانش
پيش‌بيني براي ثروت‌آفريني با املاك و مستغلات (استراتژي‌هايي براي عملكرد بهتر در بازار مسكن) 160,000  مهدي روانشادنيا سيماي دانش
تصميم‌گيري چند معياره فازي 270,000  كاهرامان سيماي دانش
توسعه محصول گردشگري 95,000  ابوالفضل تاج‌زاده - وحيد مرزي سيماي دانش
حسابداري مالياتي 140,000  فيروز كيومرثي - فرامرز فريديان - اكبر علي‌محمدي سيماي دانش
حسابرسي داخلي در بانك‌ها 150,000  ابوالقاسم دلقندي - جمال دامغانيان سيماي دانش
راهبردهاي اثربخش در توانمندسازي كاركنان 75,000  حسن ياريگر روش سيماي دانش
راهنماي تجزيه و تحليل ديكوم DACUM (رهيافت جامع در نيازسنجي آموزشي) 80,000  كورش فتحي واجارگاه سيماي دانش
شناخت صنعت جهانگردي 110,000  حسين ياوري سيماي دانش
فرهنگ عامه 1 65,000  حسين ياوري -مريم مسيحا سيماي دانش
فرهنگ عامه 2 45,000  حسين ياوري - بهاره عابديني سيماي دانش
فرهنگ عامه 3 55,000  حسين ياوري - بهاره عابدين مغانكي سيماي دانش
كاربرد داده‌‌كاوي در سيستم‌هاي ساخت و توليد 140,000  جعفر رزمي - اياد هنداليان‌پور سيماي دانش
مثلث بيگانگي شغلي (اضلاع ريشه‌ها رويكردها) 100,000  حسن الوداري سيماي دانش
مديريت دانش سازماني (راهبردها فرآيندها و ساختارهاي سازمان دانش محور) 65,000  جهانيار بامداد صوفي - پريسا طاهري سيماي دانش
مقدمه‌اي بر مديريت پژوهش (ويژه مديران و كارشناسان پژوهشي در سازمان‌ها) 60,000  كورش فتحي واجارگاه سيماي دانش
نوشته علمي تفكر درباره كلمات 100,000  ديويد ليندسي سيماي دانش