ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)
نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
ادبيات مانوي (گزارش دست‌نوشته‌هاي منثور پارسي ميانه و پهلواني از آثار ماني و مانويان) 650,000  مهرداد بهار - ابوالقاسم اسماعيل‌پور كارنامه
اردك وحشي 500,000  هنريك ايبسن كارنامه
از اين لحاظ 325,000  نجف دريابندري كارنامه
بازمانده روز 300,000  كازوئو ايشي گورو كارنامه
بانگ ني 450,000  هوشنگ ابتهاج كارنامه
پختستان 250,000  ادوين ا. ابوت كارنامه
پنين 250,000  ولاديمير نابوكف كارنامه
پيامبر و ديوانه 375,000  جبران خليل جبران كارنامه
پيامبر و ديوانه (جيبي) 185,000  جبران خليل جبران كارنامه
تاريخ بي‌خردي! 750,000  باربارا تاكمن كارنامه
تاسيان 450,000  هوشنگ ابتهاج (سايه) كارنامه
تاسيان (جيبي) 200,000  هوشنگ ابتهاج (سايه) كارنامه
تئوري بنيادي موسيقي 275,000  پرويز منصوري كارنامه
خواب آشفته نفت 1 (دكتر مصدق و نهضت ملي ايران) 550,000  محمدعلي موحد كارنامه
خواب آشفته نفت 2 (دكتر مصدق و نهضت ملي ايران) 550,000  محمدعلي موحد كارنامه
خواب آشفته نفت 3 (از كودتاي 28 مرداد تا سقوط زاهدي) 550,000  محمدعلي موحد كارنامه
خواب آشفته نفت 4 (از قرارداد دارسي تا سقوط رضا شاه) 450,000  محمدعلي موحد كارنامه
در هواي حق و عدالت (از حقوق طبيعي تا حقوق بشر) 415,000  محمدعلي موحد كارنامه
دفاع لوژين 250,000  ولاديمير نابوكف كارنامه
ديوان حافظ به سعي سايه (جيبي) 460,000  اميرهوشنگ ابتهاج كارنامه
ديوان حافظ به سعي سايه (وزيري) با قاب (تغيير قيمت) 800,000  اميرهوشنگ ابتهاج كارنامه
سفرنامه ابن‌بطوطه 1 700,000  محمدعلي موحد كارنامه
سفرنامه ابن‌بطوطه 2 650,000  محمدعلي موحد كارنامه
سياه مشق 550,000  هوشنگ ابتهاج (سايه) كارنامه
سياه مشق (جيبي) 280,000  اميرهوشنگ ابتهاج كارنامه
شازده كوچولو 750,000  آنتوان دو سنت اگزوپري كارنامه
شاهد عهد شباب 450,000  محمدعلي موحد كارنامه
قبله عالم (ناصرالدين شاه قاجار و پادشاهي ايران) 460,000  عباس امانت كارنامه
كتاب مستطاب آشپزي از سير تا پياز 1 (2 جلدي) 1,375,000  نجف دريابندري - فهيمه راست‌كار كارنامه
كتاب مستطاب آشپزي از سير تا پياز 2 (2 جلدي) 1,375,000  نجف دريابندري - فهيمه راست‌كار كارنامه
ميشل فوكو 195,000  ژوزه گيليرمه مركيور كارنامه
نخستين مسلمانان در اروپا 435,000  برنارد لوييس كارنامه