ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)
نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
استعاره در فرهنگ (جهاني‌ها و تنوع) 295,000  زولتان كوچسس سياهرود
ايدئولوژي و گفتمان 145,000  تئون ون دايك سياهرود
پيشگامان نشانه‌شناسي 280,000  مارتين كرامپن و ديگران سياهرود
خاستگاه زبان 170,000  جيمز ر. هرفورد سياهرود
درآمدي بر روايت‌شناسي 290,000  وولف اشميد سياهرود
درك روايت و فيلم 400,000  ادوارد برانيگان سياهرود
دستور تحليلي زبان فارسي (رويكردي زبان‌شناختي) 125,000  فرشته مومني سياهرود
راه‌گشاي ترجمه (با نگاهي زبان‌شناختي) 220,000  جليل شاهري لنگردوي - منيژه بهبودي سياهرود
روش تحقيق (مطالعه موردي) 65,000  بيل گيلهام سياهرود
روش تحقيق در علوم انساني 200,000  علي مهدي‌زاده اشرفي - مهدي حسيني سياهرود
زبان بافت و متن (ابعاد زبان از منظر نشانه‌شناسي اجتماعي) 160,000  مايكل هليدي - رقيه حسن سياهرود
سير نشانه‌شناسي 240,000  پاول كوبلي سياهرود
شناخت‌نگري در ادبيات فارسي (رويكردي زبان‌شناختي) 205,000  حسين صافي سياهرود
فرهنگ واژگان شاهنامه براساس تصحيح انتقادي دوازده فرهنگ قديمي 440,000  بهمن افشاني آقاجري سياهرود
نابغه درون همه ما (چرا هر آنچه تاكنون درباره ژنتيك استعداد و آي‌كيو به شما گفته شده نادرست است) 170,000  ديويد شنك سياهرود
نشانه‌شناسي و زبان‌شناسي (نشانه‌شناسي ارتباط و زبان) 180,000  پاوب كابلي سياهرود