ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)

نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
بايسته‌هاي پژوهش در علوم اجتماعي 90,000  فرشاد گهر دانشگاه علوم اقتصادي
برداشتي از توزيع و رفاه (نظريه و مدل‌سازي) 70,000  احمد عاملي دانشگاه علوم اقتصادي
تئوري اقتصاد خرد پيشرفته 1 120,000  جفري الكساندر جل - فيليپ رني دانشگاه علوم اقتصادي
خودكارآمدي و استرس شغلي منابع انساني در هزاره سوم 100,000  حسن رنگريز دانشگاه علوم اقتصادي
مباني مديريت در سازمان‌هاي دانش‌محور در دوره گذار (با رويكرد كارايي اقتصادي و اخلاق حرفه‌اي) 70,000  احمد عاملي دانشگاه علوم اقتصادي
مديريت بهره‌وري نيروي انساني 120,000  حسن رنگريز دانشگاه علوم اقتصادي
نظريه اقتصاد خرد 2 (اصول اساسي و بسط مفاهيم) 200,000  والتر نيكلسون - كريستوفر اسنايدر دانشگاه علوم اقتصادي