ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)
نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
خودكارآمدي و استرس شغلي منابع انساني در هزاره سوم 100,000  حسن رنگريز دانشگاه علوم اقتصادي
مباني مديريت در سازمان‌هاي دانش‌محور در دوره گذار (با رويكرد كارايي اقتصادي و اخلاق حرفه‌اي) 70,000  احمد عاملي دانشگاه علوم اقتصادي
مديريت بهره‌وري نيروي انساني 120,000  حسن رنگريز دانشگاه علوم اقتصادي