ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)
نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
اصول حسابداري 1 300,000  مهدي فلاح - مهرداد بنداري - هومن بزرگي‌چم هوشمند تدبير
اصول علم اقتصاد 1 (اقتصاد خرد) 165,000  محمد قجر - سودابه جمال اف هوشمند تدبير
اصول علم اقتصاد 2 (اقتصاد كلان) 225,000  محمد قجر - سودابه جمال اف هوشمند تدبير
اقتصاد بخش عمومي و حدود وظايف دولت‌ها 100,000  فرزاد هاشمي - محمد قجر - مهرداد بنداري هوشمند تدبير
اقتصاد خرد 180,000  محمد عباسلو هوشمند تدبير
اقتصاد مديريت 165,000  مهران علايي هوشمند تدبير
امور مالي بين‌الملل 185,000  محمد قجر - مهران علايي هوشمند تدبير
بازار پول و سرمايه 165,000  محمد قجر - منوچهر حاضر - مهرداد بنداري هوشمند تدبير
بازاريابي چريكي براي شكارچيان شغل 125,000  هومن هاتفي‌پور - پريسا جعفري هوشمند تدبير
پول ارز و بانك‌داري 165,000  محمد قجر - ابراهيم سري ديوشلي هوشمند تدبير
چگونه 1 برنامه كسب‌وكار بنويسيم 165,000  برايان فينچ هوشمند تدبير
رقابت‌پذيري در مديريت زنجيره تامين صنايع 165,000  پريسا شاه‌نظري - محمد فلاح هوشمند تدبير
كارآفريني و پروژه 150,000  سودابه جمال‌اف - حميد محمدعليان هوشمند تدبير
كارآفريني و كسب‌وكار 165,000  مهران علايي هوشمند تدبير
كليات علم اقتصاد 165,000  محمد قجر - مهرداد بنداري هوشمند تدبير
ماليه عمومي و خط‌مشي دولت‌ها 100,000  فهيمه رجبي‌راد - محمدابراهيم همتان هوشمند تدبير
مباني مديريت سرمايه‌گذاري 165,000  محمد قجر - منوچهر حاضر - مهرداد بنداري هوشمند تدبير
مديريت از طريق تغيير 75,000  شان مك فيت هوشمند تدبير
مديريت دانش بستر موفقيت در سازمان‌ها (با تاكيد بر سازمان‌هاي تحقيقاتي و دانشگاهي) 150,000  رضا حسنوي - پيمان اخوان - محمدابراهيم سنجقي هوشمند تدبير
مديريت دانش و سازمان يادگيرنده 165,000  فرهاد افتخارزاده - فاطمه سلطاني هوشمند تدبير
مديريت سرمايه‌گذاري در بازار بورس اوراق بهادار 165,000  محمد قجر - مهران علايي - كيانوش بهلولي هوشمند تدبير
مديريت سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه مبتني بر ريسك و بازده 165,000  محمد قجر - مهران علايي هوشمند تدبير
نقش شبكه‌هاي اجتماعي در مديريت دانش 100,000  لادن صياف - بهمن حاجي‌پور هوشمند تدبير
نگاهي نوين به آميخته‌هاي بازاريابي (حلقه گم‌شده بين بازاريابي و مديريت اجرايي) 120,000  اكبر باقري - كورش پارسا معين - ميثم خدادوستي هوشمند تدبير