ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)
نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
آتش و خشم (درون كاخ سفيد ترامپ) 399,000  مايكل وولف تيسا
اجازه هست شما را بخورم (بررسي اخلاقي مصرف غذاهاي حيواني) 119,000  گري ال فرانسيون - آنا چارلتون تيسا
اجتماع محلي و حكومت محلي 160,000  علي‌رضا مرادي - هاشم واعظي تيسا
ارتقاي مديريت دانش در سازمان‌ها با بهره‌گيري از فناوري اطلاعات 140,000  علي ربيعي - محيا هوشيان - ثابت لاهيجاني تيسا
ارزيابي تاثيرات اجتماعي 229,000  محمد فاضلي تيسا
از انعطاف‌پذيري تا شورش (تلاش براي فهم پديده انقلاب‌هاي عربي) 120,000  پائول آرتز تيسا
از ماست كه بر ماست (نقدي بر رفتارهاي اجتماعي ما ايرانيان) 159,000  رضا بهرام‌پور تيسا
از هاشمي تا روحاني (بررسي سياست خارجي ايران در پرتو سازه‌انگاري) 239,000  علي باقري دولت‌آبادي - محسن شفيعي تيسا
انسان‌شناسي فرهنگي شهر تهران 350,000  ناصر فكوهي تيسا
انسان‌شناسي وجودي (بررسي وضع انسان نه فرهنگ) 199,000  مايكل جكسون تيسا
ايده‌هاي خياباني (نوشته‌هايي درباره شهر تن و زندگي روزمره) 159,000  امين بزرگيان تيسا
ايران و امريكا (گذشته شكست خورده و مسير آشتي) 290,000  حسين موسويان تيسا
بازخواني خشونت‌پذيري زنان ايراني (تحليل انسان‌شناختي رمان كليدر) 209,000  حسن فرهنگي تيسا
بررسي مديريت رسانه 210,000  چارلز وارنر تيسا
برنامه‌ريزي بازاريابي استراتژيك براي كسب و كارهاي كوچك تا مسوط (نوشتن گام به گام يك برنامه بازاريابي) 149,000  ديويد دبليو اندرسون تيسا
برنامه‌ريزي و مديريت استراتژيك فرهنگي شهر 120,000  ابراهيم حاجياني تيسا
بريده (كتاب بابل 4) 169,000  پاتريشيا مك‌كورميك تيسا
بقاي سرمايه‌داري (بازتوليد روابط توليد) 130,000  هانري لوفور تيسا
بنيان‌هاي نظري در مطالعات شهري 1 (مديريت شهري) 459,000  حسن اسماعيل‌زاده تيسا
بيشعوران 150,000  محمود فرجامي تيسا
بيشعورها (نظريه‌اي درباره دونالد ترامپ) 109,000  آرون جيمز تيسا
بيشعوري 189,000  خاوير كرمنت تيسا
بيشعوري ابدي (شناخت بيشعورهاي اصلاح‌ناپذير و راهكارهاي مقابله با آن‌ها) 189,000  خاوير كرمنت تيسا
پشت درياها شهري است (فرآيندها روش‌ها و كاربردهاي مردم‌نگاري شهري) 300,000  نعمت‌الله فاضلي تيسا
پيچيدگي سياست در ايران 140,000  ولي موسوي‌نژاد تيسا
تائوي پو 159,000  بنجامين هاف تيسا
تجربه مدرنيته به روايت فضاهاي تجاري شهر تهران 70,000  نرگس آذري تيسا
تجربه‌گرايي راديكال (درباره كار و نوشتار اتنوگرافيك) 149,000  مايكل جكسون تيسا
تحليل پيشرفته داده‌هاي كمي 220,000  دانكن كرامر تيسا
ترامپ پديده آمريكايي چالش جهاني 199,000  محمدرضا بيگدلي تيسا
تصميم‌گيري 192,000  استيفن پي. رابينز تيسا
تصوير صدا سياست (تاملي بر تاثير رسانه‌هاي جديد بر فضاي سياسي ايران در دهه 80 خورشيدي) 169,000  عباس سهراب‌زاده تيسا
تغييرات چالش‌ها و آينده خانواده ايراني 299,000  تقي آزاد ارمكي تيسا
تغييرات مناسك عزاداري محرم (انسان‌شناسي مناسك عزاداري محرم) 185,000  جبار رحماني تيسا
توسعه فرهنگي و اجتماعي در حوزه شهري 399,000  محمدباقر تاج‌الدين تيسا
توسعه گردشگري شهري (با تكيه بر مركز شهر تهران و رويكرد مديريت شهري) 59,000  الهام آزادي تيسا
توطئه بيشعورها (توطئه بيشعورها و راهكارهاي مقابله با آن‌ها) 189,000  خاوير كرمنت تيسا
جابه‌جايي دو انقلاب (چرخش‌هاي امر ديني در جامعه ايراني) 299,000  مهدي نجف‌زاده تيسا
جامعه‌شناسي اقتصادي (ساخت اجتماعي و كنش اقتصادي) 380,000  ريچارد سوئدبرگ - مارك گرانووتر تيسا
جامعه‌شناسي جوانان (تحولات زندگي جوانان در روند جهاني‌شدن) 299,000  بيژن خواجه‌نوري تيسا
جامعه‌شناسي چشم و هم‌چشمي 139,000  فرشاد فوشچي تيسا
جامعه‌شناسي و رنج‌هايش 179,000  تقي آزاد ارمكي تيسا
جغرافياي فرهنگي (فرهنگ انتقادي مفاهيم كليدي) 279,000  ديويد اتكينسون - پيتر جكسون - ديويد سيبلي - نيل واشبورن تيسا
حكمراني حزبي و دموكراسي حزبي 449,000  ولفگانگ سي. مولر - هانه مارسه نارود تيسا
حكمروايي نوين شهري 1 (رويكردها مفاهيم مسائل و چالش‌ها) 299,000  علي‌اصغر محكي تيسا
خودمردم‌نگاري هويت دانشگاهي (چگونه هويت انسان ايرانمي به عنوان پژوهش‌گر يا انسان دانشگاهي شكل مي‌گيرد) 129,000  نعمت‌الله فاضلي تيسا
در محضر توپخانه (خودشهرنگاري در مطالعه فضاهاي شهري) 149,000  محمد نظرپور تيسا
درآمدي بر تاريخ فرهنگي بدن در ايران 200,000  محمدسعيد ذكايي - مريم امن‌پور تيسا
درآمدي بر روايت زنانه از شهر ( كاوشي نظري در خوانش تجربه‌هاي زنانه از شهر) 110,000  سارا نادري تيسا
درآمدي بر مهم‌ترين مفاهيم و اصطلاحات روابط بين‌الملل 189,000  الهام رسولي ثاني‌آبادي تيسا