ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)


نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
بررسي وضعيت شهرسازي و برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي در ايران معاصر 120,000  مجيد غمامي افرند
تاثير فرهنگ بر انسان و طبيعت (پيدايش شيوه زيست انساني و پيامدهاي آن) 150,000  سكندر امان‌اللهي بهاروند افرند
سامسونگ (3 ستاره درخشان) سامسونگ و مبارزه براي رهبري صنايع الكترونيك 200,000  توني ميچل افرند
شهر و فضاي شهري (بررسي شهر مسايل و ساختارهاي شهري) 350,000  جمشيد برومند افرند
قواعد استراتژي (5 آموزه جاودان از بيل گيتس اندي گرو و استيو جابز) 200,000  ديويد يوفي - مايكل كوسومانو افرند
مديريت استراتژيك توزيع و پخش 180,000  علي خويه - فهيمه احمدي افرند
مسئوليت‌هاي سرنوشت‌ساز (راهنماي جامع مديريت تعارض) 190,000  گري پترسون - جوزف گري - ديويد مكس‌فيلد - ران مك‌ميلان - ال سويتزلر افرند