ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)
نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
ادبيات كودك و نوجوان (شناسايي ارزش‌يابي ارزش‌گذاري) 150,000  فرامرز نعمت‌اللهي مدرسه
الفباي مديريت كلاس درس (راهبردهايي براي آموزش اثربخش) 140,000  روبرت تي تابر مدرسه
انگيزش در كلاس درس 58,000  چريل.ال.اسپالدينگ مدرسه
بازي‌هاي آموزشي (براي مربيان و اولياي كودكان قبل از دبستان) 20,000  مصطفي مقدم - منوچهر تركمان مدرسه
برنامه‌ريزي آموزشي 60,000  بهرام محسن‌پور مدرسه
برنامه‌ريزي استراتژيك در نظام آموزشي 150,000  راجر كافمن - جري هرمن مدرسه
برنامه‌ريزي درسي (راهنماي عمل) 120,000  حسن ملكي مدرسه
برنامه‌ريزي درسي مدارس 60,000  الف لوي مدرسه
روش‌ها و فنون تدريس هنر (مطابق با استانداردهاي آموزشي) 100,000  حسين جوزي مدرسه
فرآيند برنامه‌ريزي آموزشي 70,000  گروه مشاوران يونسكو مدرسه
فرآيند برنامه‌ريزي سياست‌گذاري در آموزش و پرورش 17,500  وادي حداد - تري دمسكي مدرسه
نگاهي دوباره به تربيت اسلامي 1 150,000  خسرو باقري مدرسه
نگاهي دوباره به تربيت اسلامي 2 180,000  خسرو باقري مدرسه
هوش‌هاي چندگانه در كلاس‌هاي درس 100,000  توماس آرمسترانگ مدرسه