ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)
نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
اقتصاد بيمه 150,000  علي سوري فرهنگ‌شناسي
اقتصادسنجي 1 مقدماتي همراه با كاربرد Eviews 8 و Stata 12 (همراه با CD) 250,000  علي سوري فرهنگ‌شناسي
اقتصادسنجي 2 پيشرفته همراه با كاربرد Eviews 8 و Stata 12 350,000  علي سوري فرهنگ‌شناسي
تحليلي بر توسعه مالياتي ايران (با رويكرد هزاره سوم) 160,000  محمدرضا منجذب فرهنگ‌شناسي
راهنماي حل مسايل اقتصاد رياضي (روش‌ها و كاربردها) 100,000  علي سوري فرهنگ‌شناسي
روش‌شناسي مصاحبه در پژوهش كيفي 140,000  ايروينگ سيدمن فرهنگ‌شناسي
ژاپن چگونه ژاپن شد (تربيت براي توسعه و توسعه براي تربيت) 50,000  نعمت حسني فرهنگ‌شناسي
مديريت هدفمند كسب و كار 65,000  چاك فلتز - جو كالووي - كريس يانگ فرهنگ‌شناسي
نظريه‌هاي دستمزد كارايي 30,000  علي سوري فرهنگ‌شناسي