ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)

نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
ارتباطات از راه دور و شهر (فضاهاي الكترونيك و مكان‌هاي شهري) 230,000  استيون گراهام - سيمون ماروين مديران امروز
برنامه‌ريزي هوشمندانه كاربري زمين و حمل و نقل شهري (نگاهي ديالكتيكي و يكپارچه به فضاي شهر) 300,000  فرانك سيف‌الديني - محمود شورچه مديران امروز
حسابداري مالياتي 110,000  علي اسماعيل‌زاده مقري - عباس گلي مديران امروز
فضا و نظريه اجتماعي 120,000  آندژي يان لئون ژيلنيتس مديران امروز
فوكو فضا و برنامه‌ريزي 80,000  محمود شورچه مديران امروز
كنترل موجودي و مديريت انبار 35,000  حسن علي‌بابايي خامنه - احمد جعفريان مديران امروز
مديريت دانش (بارويكرد بسترهاي سازماني) 130,000  حسين ابطحي - مهدي خير انديش مديران امروز
مسكن پايدار (اصول و اجرا) 110,000  برايان ادواردز - ديويد تورنت مديران امروز
نابرنامه‌ريزي (رويكردهاي جديد در ليبراليسم زندگي ساده شهرهاي قابل زندگي گزينه‌هاي سياستي) 120,000  چارلز سيگل مديران امروز
نظريه‌هاي برنامه‌ريزي شهري (از آغاز تا كنون) 130,000  نايجل تايلور مديران امروز