ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)
نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
ارتباطات از راه دور و شهر (فضاهاي الكترونيك و مكان‌هاي شهري) 230,000  استيون گراهام - سيمون ماروين مديران امروز
حسابداري مالياتي 110,000  علي اسماعيل‌زاده مقري - عباس گلي مديران امروز
كنترل موجودي و مديريت انبار 35,000  حسن علي‌بابايي خامنه - احمد جعفريان مديران امروز
مديريت دانش (بارويكرد بسترهاي سازماني) 130,000  حسين ابطحي - مهدي خير انديش مديران امروز
مسكن پايدار (اصول و اجرا) 110,000  برايان ادواردز - ديويد تورنت مديران امروز
نابرنامه‌ريزي (رويكردهاي جديد در ليبراليسم زندگي ساده شهرهاي قابل زندگي گزينه‌هاي سياستي) 120,000  چارلز سيگل مديران امروز