ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)
نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
ارسطو 35,000  ا اي تيلر پژوهش‌گاه علوم انساني
از علم سكولار تا علم ديني 160,000  مهدي گلشني پژوهش‌گاه علوم انساني
اصول روش تحقيق كيفي (نظريه مبنايي رويه‌ها و شيوه‌ها) 140,000  آنسلم استراس پژوهش‌گاه علوم انساني
افكار هگل 135,000  كريم مجتهدي پژوهش‌گاه علوم انساني
امپراتوري زباني 300,000  رابرت فيليپسن پژوهش‌گاه علوم انساني
امنيت اجتماعي شده (رويكرد اسلامي) 350,000  اصغر افتخاري پژوهش‌گاه علوم انساني
بي‌تفاوتي اجتماعي در ايران 140,000  جابر ميرزاپوري پژوهش‌گاه علوم انساني
پايان تاريخ در نظر فلاسفه مدرن و پست‌ مدرن 130,000  علي مرادخاني پژوهش‌گاه علوم انساني
پژوهش فرهنگي (مردم‌نگاري در جوامع پيچيده) 70,000  جيمز پ اسپردلي - ديويد و - مك كوردي پژوهش‌گاه علوم انساني
پيدايش فلسفه تحليلي 80,000  هانس يوهان گلاك پژوهش‌گاه علوم انساني
پير بورديو 30,000  پاتريك شامپاين پژوهش‌گاه علوم انساني
تاريخ فرهنگي ايران مدرن (گفتارهايي در زمينه تحولات گفتماني ايران امروز از منظر مطالعات فرهنگي) 260,000  نعمت‌الله فاضلي پژوهش‌گاه علوم انساني
تاريخ‌نگاري در ايران از آغاز دوره اسلامي تا حمله مغول 85,000  پروين تركمني آذر پژوهش‌گاه علوم انساني
تحليلي از ديدگاه‌هاي فلسفي فيزيك‌دانان معاصر 210,000  مهدي گلشني پژوهش‌گاه علوم انساني
تفكر انتقادي در كلاس درس 80,000  ري ون دي برينك پژوهش‌گاه علوم انساني
جامعه باستان 180,000  لوئيس هنري مورگان پژوهش‌گاه علوم انساني
جستاري در زبان و زبان‌شناسي در خاورميانه 350,000  آتوسا رستم‌بيك تفرشي پژوهش‌گاه علوم انساني
حكمت اسلامي و عالم معاصر 200,000  غلام‌حسين خدري پژوهش‌گاه علوم انساني
درآمدي اجمالي بر پسااستعمارگري 67,000  رابرت جي سي يانگ پژوهش‌گاه علوم انساني
درآمدي بر انديشه‌ها و نظريه‌هاي جمعيت‌شناسي 45,000  احمد كتابي پژوهش‌گاه علوم انساني
درآمدي بر جامعه‌شناسي زبان 230,000  يحيي مدرسي پژوهش‌گاه علوم انساني
درآمدي بر جامعه‌شناسي زبان 320,000  رونالد وارداف پژوهش‌گاه علوم انساني
درآمدي بر روش تحقيق كيفي 120,000  بيوك محمدي پژوهش‌گاه علوم انساني
درآمدي بر زبان‌شناسي تاريخي 210,000  آنتوني آرلاتو پژوهش‌گاه علوم انساني
درآمدي بر فلسفه علم (پژوهشي در باب 100 سال مناقشه بر سر چيستي علم) 200,000  پيتر گادفري اسميت پژوهش‌گاه علوم انساني
درآمدي نظري بر امنيت جامعه‌اي (مفاهيم مولفه‌ها و نظريه‌ها) 55,000  قدير نصري پژوهش‌گاه علوم انساني
روايت‌پژوهي داستان‌هاي عاميانه ايراني 185,000  مريم شريف‌نسب پژوهش‌گاه علوم انساني
روش تاييد و ابطال در اقتصاد 25,000  حسين ميرجليلي پژوهش‌گاه علوم انساني
روش در علوم اجتماعي (رويكردي رئاليستي) 220,000  آندرو ساير پژوهش‌گاه علوم انساني
روش‌هاي تحقيق در علوم اجتماعي 1 (3جلدي) اصول و مباني 260,000  باقر ساروخاني پژوهش‌گاه علوم انساني
روش‌هاي تحقيق در علوم اجتماعي 2 (3جلدي) بينش‌ها و فنون 250,000  باقر ساروخاني پژوهش‌گاه علوم انساني
زبان و مهاجرت 200,000  يحيي مدرسي پژوهش‌گاه علوم انساني
زندگي و انديشه‌هاي ادم اسميت 100,000  جك راسل وينستين پژوهش‌گاه علوم انساني
ساخت اشتقاقي واژه در فارسي امروز 70,000  ايران كلباسي پژوهش‌گاه علوم انساني
ساختار قدرت در خانواده (شناسايي انواع ساختار قدرت در خانواده‌هاي ايراني) 120,000  بيوك محمدي پژوهش‌گاه علوم انساني
سهروردي و افكار او (تاملي در منابع فلسفه اشراق) 260,000  كريم مجتهدي پژوهش‌گاه علوم انساني
شيوه‌نامه پژوهش و نگارش علمي 95,000  يوسف محمدنژاد عالي زميني پژوهش‌گاه علوم انساني
علم و پژوهش و سياست‌هاي پژوهشي 45,000  رضا داوري اردكاني پژوهش‌گاه علوم انساني
علوم اجتماعي در ايران و چشم‌انداز آينده آن 100,000  ضيا هاشمي - مهري‌سادات موسوي پژوهش‌گاه علوم انساني
فروردگ (گفتارهايي درباره زبان‌ها و فرهنگ ايران) 400,000  محمدتقي راشد محصل پژوهش‌گاه علوم انساني
فرهنگ اصطلاحات فلسفه و علوم اجتماعي انگليسي فارسي 250,000  ماري بريجانيان پژوهش‌گاه علوم انساني
فرهنگ توصيفي نقد و نظريه‌هاي ادبي 400,000  فاطمه مدرسي پژوهش‌گاه علوم انساني
فرهنگ كوچك زبان پهلوي 250,000  ديويد نيل مكنزي پژوهش‌گاه علوم انساني
فرهنگ نام‌هاي شاهنامه 200,000  منصور رستگار فسايي پژوهش‌گاه علوم انساني
فلسفه در آلمان (از لوتر تا نيچه) 250,000  كريم مجتهدي پژوهش‌گاه علوم انساني
فلسفه در دوره تجديد حيات فرهنگي غرب (از دانته تا كامپانلا) 350,000  كريم مجتهدي پژوهش‌گاه علوم انساني
فلسفه در كلاس درس 170,000  متيو ليپمن - آن شارپ - فردريك اسكانيان پژوهش‌گاه علوم انساني
كندوكاوي در مباني و خاستگاه‌هاي نظري تربيتي فلسفه براي كودكان 160,000  مليحه راجي پژوهش‌گاه علوم انساني
محله‌هاي شهري در ايران 35,000  علي خاكساري پژوهش‌گاه علوم انساني
مخاطبان و رسانه‌ها (چشم‌اندازهاي نوين) 140,000  كارن راس - ويرجينيا نايتينگل پژوهش‌گاه علوم انساني