ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)
نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
آيا دموكراسي در آمريكا ممكن است 100,000  رونالد دوركين مينوي‌خرد
تاريخ انديشه سياسي جديد در اروپا 1 (از نوزايش تا انلاب فرانسه 1500-1789) دفتر سوم (نظام‌هاي نوآيين در انديشه سياسي) 600,000  جواد طباطبايي مينوي‌خرد
تاريخ انديشه سياسي جديد در اروپا 1 (از نوزايش تا انلاب فرانسه 1500-1789) دفتر نخست (جدال قديم و جديد در الهيات و سياست) 400,000  جواد طباطبايي مينوي‌خرد
تاريخ انديشه سياسي در ايران (ملاحظاتي در مباني نظري) 400,000  جواد طباطبايي مينوي‌خرد
تاريخ زيبايي‌شناسي 2 (زيبايي‌شناسي قرون وسطي) 460,000  ولاديسلاف تاتاركيويچ مينوي‌خرد
تاريخ فلسفه اسلامي 400,000  هانري كوربن مينوي‌خرد
تاملي در ترجمه متن‌هاي انديشه سياسي جديد (مورد شهريار ماكياوللي) 185,000  جواد طباطبايي مينوي‌خرد
تاملي درباره ايران (ديباچه‌اي بر نظريه انحطاط ايران) 570,000  جواد طباطبايي مينوي‌خرد
تاملي درباره ايران (مباني نظريه مشروطه‌خواهي) (نظريه حكومت قانون در ايران) 600,000  جواد طباطبايي مينوي‌خرد
تاملي درباره ايران (مكتب تبريز و مباني تجددخواهي) (نظريه حكومت قانون در ايران) 600,000  جواد طباطبايي مينوي‌خرد
تولد اروپا 270,000  ژاك لوگوف مينوي‌خرد
جنبش پديدارشناسي درآمدي تاريخي 1 440,000  هربرت اسپيگلبرگ مينوي‌خرد
جنبش پديدارشناسي درآمدي تاريخي 2 360,000  هربرت اسپيگلبرگ مينوي‌خرد
چرا روشنفكران ليبراليسم را دوست ندارند 200,000  رمون بودن مينوي‌خرد
خواجه نظام‌الملك طوسي (گفتار در تداوم فرهنگي ايران) 200,000  جواد طباطبايي مينوي‌خرد
داستايفسكي پس از باختين (قرائت‌هايي از رئاليسم وهمي داستايوفسكي) 250,000  ملكم وي. جونز مينوي‌خرد
در جستجوي خرد و آزادي (ارج‌نامه دكتر عزت‌الله فولادوند) 500,000  جمعي از مؤلفان مينوي‌خرد
درآمدي به علم هرمنوتيك فلسفي 300,000  ژان گروندن مينوي‌خرد
راهنماي تفكر نقادانه (پرسيدن سوال‌هاي به‌جا) 280,000  ام نيل براون - استيورات ام كيلي مينوي‌خرد
روشنفكري (آگاهي كاذب و ايده‌ئولوژي) 420,000  هومن قاسمي مينوي‌خرد
زوال انديشه سياسي در ايران 600,000  جواد طباطبايي مينوي‌خرد
زيبايي 115,000  راجر اسكروتن مينوي‌خرد
سرانجام انسان طراز نوين (فرو ريختن توهمات) 600,000  سوتلانا آلكساندرونا آلكسيويچ مينوي‌خرد
سفر كارگردان (كارگرداني فيلم‌هاي بلند داستاني) 230,000  مارك تراويس مينوي‌خرد
سفر نويسنده 240,000  كريستوفر ووگلر مينوي‌خرد
سقوط اصفهان به روايت كروسينسكي 110,000  جواد طباطبايي مينوي‌خرد
عكاسي (درآمدي انتقادي) 300,000  ليز ولز مينوي‌خرد
علم جامعه اخلاق (جستارهايي در ابعاد اجتماعي و اخلاقي علم) 150,000  حسين شيخ‌رضايي - اميراحسان كرباسي‌زاده مينوي‌خرد
فلسفه ايراني و فلسفه تطبيقي 280,000  هانري كربن مينوي‌خرد
كاوش در مباني اخلاق 200,000  ديويد هيوم مينوي‌خرد
گذشته تحريف‌شده (تفسير دوباره اروپا) 170,000  خوسپ فونتانا مينوي‌خرد
گفتارهايي در روش‌شناسي علم اقتصاد 300,000  موسي غني‌نژاد مينوي‌خرد
مسايل اساسي پديدارشناسي 300,000  مارتين هيدگر مينوي‌خرد
مقدمه‌اي بر روايت در ادبيات و سينما 180,000  ياكوب لوته مينوي‌خرد
نمايان با ماسك 30,000  پيتر هال مينوي‌خرد