ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)
نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
آسيب‌شناسي نقادانه علوم انساني و اجتماعي در ايران 200,000  علي پايا - حسين ابراهيم‌آبادي - بهاره آروين پژوهش‌كده مطالعات فرهنگي و اجتما
اخلاق كاربردي در ايران و اسلام 105,000  احد فرامرز قراملكي پژوهش‌كده مطالعات فرهنگي و اجتما
ارتباطات بين‌المللي 270,000  دايا كيشان توسو پژوهش‌كده مطالعات فرهنگي و اجتما
ارتباطات توسعه در جهان سوم 330,000  سرينواس آر - ملكات و لزلي استيوز پژوهش‌كده مطالعات فرهنگي و اجتما
از مدرسه تا دانشگاه 280,000  محمد يمني دوزي سرخابي پژوهش‌كده مطالعات فرهنگي و اجتما
بورديو و ميدان دانشگاهي 1 (دانش و دانشگاه) 140,000  ناصر فكوهي پژوهش‌كده مطالعات فرهنگي و اجتما
بورديو و ميدان دانشگاهي 2 (كاربردهاي اجتماعي دانش) 180,000  ناصر فكوهي پژوهش‌كده مطالعات فرهنگي و اجتما
پسا استعمارگرايي 71,000  ليلا گاندي پژوهش‌كده مطالعات فرهنگي و اجتما
توسعه اجتماعي 34,000  جمعي از مترجمان پژوهش‌كده مطالعات فرهنگي و اجتما
جامعه‌پذيري دانشگاهي (رويكردها و فرايندها) 94,000  هادي مرجائي پژوهش‌كده مطالعات فرهنگي و اجتما
جامعه‌شناسي آموزش عالي 280,000  پاتريشيا جي. گامپورت پژوهش‌كده مطالعات فرهنگي و اجتما
چالش‌ها و مباحث زنان در آموزش عالي 250,000  پاملا كوتريل - سو جكسون - كيل لدرباي پژوهش‌كده مطالعات فرهنگي و اجتما
دانشگاه ارتباطات و توسعه ملي در ايران 140,000  مجيد تهرانيان - هادي خانيكي پژوهش‌كده مطالعات فرهنگي و اجتما
دانشگاهي كه بود 250,000  ناصر فكوهي پژوهش‌كده مطالعات فرهنگي و اجتما
رهبري استراتژيك (چگونه انديشه و طرح استراتژيك مسير و جهت را تصريح مي نمايد) 54,000  جان اريك ادر پژوهش‌كده مطالعات فرهنگي و اجتما
فرهنگ ميان‌رشته‌اي در آموزش عالي (الگويي براي شكل‌گيري استحكام‌بخشي و تداوم) 50,000  هدايت‌الله اعتمادي‌زاده - نعمت‌الله موسي‌ پژوهش‌كده مطالعات فرهنگي و اجتما
فرهنگ و آموزش عالي 70,000  هادي خانيكي - محمدباقر خرمشاد - غلامرضا خواجه‌سروري - ضيا هاشمي پژوهش‌كده مطالعات فرهنگي و اجتما
فرهنگ و متن 101,000  آليسون لي - كيت پوينتون پژوهش‌كده مطالعات فرهنگي و اجتما
گفتمان ميان‌رشته‌اي دانش 250,000  علي خورسندي طاسكوه پژوهش‌كده مطالعات فرهنگي و اجتما
متن مجازي 55,000  سعيدرضا عاملي پژوهش‌كده مطالعات فرهنگي و اجتما
مديران آموزشي و بهبود آموزش 270,000  ميشل اف. دي‌پائولا - وين ك. هوي پژوهش‌كده مطالعات فرهنگي و اجتما
مطالعات فرهنگي دانشگاهي در ايران 131,000  عباس كاظمي - محبوبه حاج‌حسيني پژوهش‌كده مطالعات فرهنگي و اجتما
نخبگان دانش (مشاركت يا مهاجرت) 190,000  محمدامين قانعي‌راد پژوهش‌كده مطالعات فرهنگي و اجتما
نظريه‌هاي ارتباطات 1 172,000  پل كوبلي پژوهش‌كده مطالعات فرهنگي و اجتما
نظريه‌هاي ارتباطات 2 145,000  پل كوبلي پژوهش‌كده مطالعات فرهنگي و اجتما
نظريه‌هاي ارتباطات 3 163,000  پل كوبلي پژوهش‌كده مطالعات فرهنگي و اجتما
نظريه‌هاي ارتباطات 4 252,000  پل كوبلي پژوهش‌كده مطالعات فرهنگي و اجتما