ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)

نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
آسيب‌شناسي نقادانه علوم انساني و اجتماعي در ايران 200,000  علي پايا - حسين ابراهيم‌آبادي - بهاره آروين پژوهش‌كده مطالعات فرهنگي و اجتما
ارتباطات بين‌المللي 270,000  دايا كيشان توسو پژوهش‌كده مطالعات فرهنگي و اجتما
ارتباطات توسعه در جهان سوم 330,000  سرينواس آر - ملكات و لزلي استيوز پژوهش‌كده مطالعات فرهنگي و اجتما
جامعه‌پذيري دانشگاهي (رويكردها و فرايندها) 94,000  هادي مرجائي پژوهش‌كده مطالعات فرهنگي و اجتما
درآمدي بر روش‌شناسي مطالعات فرهنگي 270,000  حسين ميرزايي پژوهش‌كده مطالعات فرهنگي و اجتما
گفتمان ميان‌رشته‌اي دانش 250,000  علي خورسندي طاسكوه پژوهش‌كده مطالعات فرهنگي و اجتما
مديران آموزشي و بهبود آموزش 270,000  ميشل اف. دي‌پائولا - وين ك. هوي پژوهش‌كده مطالعات فرهنگي و اجتما
مطالعات فرهنگي دانشگاهي در ايران 131,000  عباس كاظمي - محبوبه حاج‌حسيني پژوهش‌كده مطالعات فرهنگي و اجتما