ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)

نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
10 گناه نابخشودني در بازاريابي (نشانه‌ها و راهكارها) 55,000  فيليپ كاتلر آموخته
آموزش عالي در عصر رايانه (مباني برنامه‌ريزي و طراحي آموزش‌هاي الكترونيكي) 128,000  محمدرضا نيستاني - محمدحسين يعقوب‌كيش آموخته
اصول بازاريابي 400,000  فيليپ كاتلر - گري آرمسترانگ آموخته
اصول بازاريابي 1 420,000  فيليپ كاتلر - گري آرمسترانگ آموخته
اصول بازاريابي 2 420,000  فيليپ كاتلر - گري آرمسترانگ آموخته
اصول و مديريت بازاريابي خدمات 340,000  كريستوفر لاولاك - لارن رايت آموخته
بازاريابي (خلاصه درس و تست‌هاي طبقه‌بندي شده براساس كتاب اصول بازاريابي فيليپ كاتلر) 185,000  بهمن فروزنده - مهرداد پرچ آموخته
بازاريابي برخط (راهنماي جامع بازاريابي در اينترنت) 240,000  لوري توماس آموخته
بازاريابي به روايت فيليپ كاتلر 140,000  فيليپ كاتلر آموخته
بازاريابي پويا 108,000  فيليپ كاتلر - ديپاك سي جين - سويت مسينسي آموخته
بازاريابي خلاق (روش‌هاي نوين كشف ايده‌هاي راه‌گشا) 110,000  فيليپ كاتلر - فرناندو ترياس دبس آموخته
بازاريابي دهان به دهان (كاري كنيد تا مردم به رايگان براي شما تبليغ كنند) 160,000  اندي سرنويتز آموخته
بازاريابي شبكه‌اي (7 گام براي حرفه‌اي شدن در بازاريابي شبكه‌اي) 100,000  اريك وور آموخته
برنامه‌ريزي آموزشي (راهبردهاي بهبود كيفيت در سطح 1 واحد مدرسه واحد دانشگاهي و آموزش مجازي) 135,000  محمدرضا نيستاني آموخته
برنامه‌ريزي راهبردي در نظام‌هاي آموزشي (مراكز آموزش عالي آموزش كاركنان و آموزش روستايي) 105,000  محمدرضا نيستاني آموخته
بهداشت رواني كودكان و نوجوانان استثنايي و خانواده‌هاي آنان 95,000  احمد يارمحمديان آموخته
بي نظمي (راهكارهاي مديريت و بازاريابي در عصر تلاطم) 160,000  فيليپ كاتلر - جان اي كسليون آموخته
تحقيقات راهبردي بازار 42,000  آن اي بل آموخته
تمرين مديريت (درس‌نامه‌ي كار عملي مديريت) 52,000  رضاعلي نوروزي - مهدي كريمي علويجه آموخته
چگونه طرح بازاريابي موفق بنويسيم 150,000  تيم كالكينز آموخته
راهبرد (10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد) 200,000  هاروارد آموخته
راهبردهاي بازاريابي خرده‌فروشي جهاني 320,000  رام كيشن آموخته
كسب و كار بازاريابي شبكه‌اي خود را متحول كنيد (چگونه ستاره راك بازاريابي شبكه‌اي شويم) 100,000  سارا رابينز آموخته
مباني سرمايه‌گذاري در بورس اوراق بهادار 100,000  حسن كارنامه حقيقي آموخته
مدير 20 دقيقه‌اي هاروارد 700,000  دانشگاه هاروارد آموخته
مديريت بازاريابي (تجزيه و تحليل برنامه‌ريزي) 650,000  فيليپ كاتلر آموخته
مديريت بازاريابي (خلاصه درس و تست‌هاي طبقه‌بندي شده بر اساس كتاب مديريت بازاريابي فيليپ كاتلر) 280,000  بهمن فروزنده - مهرداد پرچ آموخته
مديريت تغيير (10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد) 180,000  هاروارد آموخته
مديريت خود (10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد) 160,000  هاروارد آموخته
مديريت و رهبري در سازمان‌هاي آموزشي 115,000  محمد نجفي - علي سيادت - حميد رحيمي - پيمان يارمحمدزاده - سعادت فقيهي آموخته
نسخه سوم بازاريابي (از محصول به مشتري به روح انساني) 150,000  فيليپ كاتلر - هرماوان كارتاجايا - ايوان ستي‌وان آموخته
نوآوري (10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد) 140,000  هاروارد آموخته
نوع‌شناسي نظريه‌هاي برنامه درسي 108,000  فريدون شريفيان آموخته