ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)

نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
آمار 1 بخش 1 و 2 (تاريخچه مختصر و آمار توصيفي) 130,000  علي مدني دانشگاه آزاد اسلامي زرند كرمان
اصول حسابداري 1 49,000  محمد‌علي فتوره بنابي - عبدالرضا طهماسبي دانشگاه آزاد اسلامي زرند كرمان
اصول حسابداري 2 و حسابداري شركت‌ها 230,000  محمد‌علي فتوره بنابي - عباس‌علي اكبري مهر دانشگاه آزاد اسلامي زرند كرمان
اصول رشد اقتصادي 65,000  ت. گايلفيسون دانشگاه آزاد اسلامي زرند كرمان
اصول و روش‌هاي پژوهش كيفي 250,000  نجلا حريري دانشگاه آزاد اسلامي زرند كرمان
اصول و مباني مديريت توزيع اثر بخش (با رويكردي كاربردي) 42,000  حسين صفرزاده - سينا نعمتي‌زاده دانشگاه آزاد اسلامي زرند كرمان
بازاريابي صنعتي 200,000  كريشنا ك‌.‌هاوالدار دانشگاه آزاد اسلامي زرند كرمان
برنامه‌ريزي استراتژيك منابع انساني (مباني و مفاهيم مطالعات كاربردي) 48,000  خدابخش داشكرزاده دانشگاه آزاد اسلامي زرند كرمان
برون‌سپاري و درون‌سپاري در عرصه بين‌المللي 57,000  مارك جي اشنايدر جانز - اشلي ام اشنايدر دانشگاه آزاد اسلامي زرند كرمان
تئوري‌هاي پيشرفته مديريت 30,000  مينا جمشيدي - وحيدرضا ميرابي دانشگاه آزاد اسلامي زرند كرمان
چالش‌هاي اجتماعي فرهنگي سنت و مدرنيته در ايران 56,000  محمدعلي محمدي دانشگاه آزاد اسلامي زرند كرمان
رشد ثبات و تجارت 60,000  برايان اسنودان دانشگاه آزاد اسلامي زرند كرمان
روش‌هاي اساسي پژوهش براي كتاب‌داران 70,000  رونالد ار پاول دانشگاه آزاد اسلامي زرند كرمان
روش‌هاي ناپارامتري در آمار (روش آزاد توزيع‌ها) 1 60,000  علي مدني دانشگاه آزاد اسلامي زرند كرمان
روش‌هاي ناپارامتري در آمار (روش آزاد توزيع‌ها) 2 110,000  علي مدني دانشگاه آزاد اسلامي زرند كرمان
فرآيند جهاني‌شدن و تغييرات و الزامات لازم در حوزه اقتصاد جممهوري اسلامي ايران 37,000  محمدباقر نوبخت - حامد محمدي دانشگاه آزاد اسلامي زرند كرمان
فرهنگ اصطلاحات تخصصي مهندسي مالي مديريت مالي مديريت سرمايه‌گذاري نهادها و بازارهاي مالي 75,000  هاشم نيكومرام - فريدون رهنماي رودپشتي - ف دانشگاه آزاد اسلامي زرند كرمان
مباحثي از مديريت اسلامي 1 11,000  عبدالله جاسبي دانشگاه آزاد اسلامي زرند كرمان
مباحثي از مديريت اسلامي 2 16,000  عبدالله جاسبي دانشگاه آزاد اسلامي زرند كرمان
مباني استنتاج آماري 1 90,000  علي مدني دانشگاه آزاد اسلامي زرند كرمان
مباني استنتاج آماري 2 90,000  علي مدني دانشگاه آزاد اسلامي زرند كرمان
مباني استنتاج آماري 3 130,000  علي مدني دانشگاه آزاد اسلامي زرند كرمان
مديريت (نظريه و عمل) 45,000  جرالد كول دانشگاه آزاد اسلامي زرند كرمان
مردم‌شناسي مراسم آييني 30,000  محمد‌حسن سعيدي دانشگاه آزاد اسلامي زرند كرمان
مقدمه‌اي بر روش‌هاي آماري چند متغيره كاربردي 55,000  فرخ درويش كجوري دانشگاه آزاد اسلامي زرند كرمان
موردكاوي در مديريت مالي 100,000  جيم ديملو دانشگاه آزاد اسلامي زرند كرمان