ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)
نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
اخلاق و اقتصاد 70,000  آمارتيا سن پرديس دانش
اقتدار 125,000  ريچارد سنت پرديس دانش
انقلاب و ضد انقلاب در آسياي ميانه (شورش باسماچيان) 120,000  گلندا فريزر پرديس دانش
ايران (از كودتاي سوم اسفند 1299 تا سقوط رضاشاه) 480,000  ايرج رودگركيا پرديس دانش
ايل قشقايي در تاريخ معاصر ايران 120,000  منصور نصيري طيبي پرديس دانش
بريتانيا و خليج فارس 210,000  شبنم برزگر پرديس دانش
بهترين سال شما در بازاريابي چند سطحي 105,000  مارك يارنل پرديس دانش
پاريس - آمستردام 130,000  كلود ژونير پرديس دانش
تجدد بومي و بازانديشي تاريخ (مجموعه مقالات) 200,000  محمد توكلي طرقي پرديس دانش
توتاليتاريسم 90,000  هربرت اسپيرو و ديگران پرديس دانش
حكمت تمدني (گزيده آثار احسان يارشاطر) 350,000  محمد توكلي طرقي پرديس دانش
خاطراتي از عمليات نظامي در آذربايجان كردستان و بلوچستان 1320 - 1302 شمسي 300,000  محمود امين - سيروان خسروزاده پرديس دانش
خطابه ارتجاع (انحراف مخاطره بيهودگي) 85,000  آلبرت هيرشمن پرديس دانش
زبان‌شناسي قدم اول 100,000  آر. ال. ترسك - بيل ميلين پرديس دانش
طنز و طنزيه هدايت 200,000  محمدعلي همايون كاتوزيان پرديس دانش
علم اقتصاد (قدم اول) 75,000  ديويد اوورل پرديس دانش
فرقه عدالت ايران از جنوب قفقاز تا شمال خراسان 1917-1920 35,000  محمد‌حسين خسرو پناه - اليور باست پرديس دانش
فساد و دولت (علت‌ها پيامدها و اصلاح) 150,000  سوزان رز - آكر من پرديس دانش
گفتارهاي قدرت از هابز تا فوكو 140,000  باري هيندس پرديس دانش
مقالاتي در جامعه‌شناسي سياسي ايران 260,000  يرواند آبراهاميان پرديس دانش
نظام‌هاي سلطاني 250,000  هوشنگ شهابي - خوان لينز پرديس دانش
نظريه‌هاي مشاوره و روان‌درماني از نظريه تا عمل 100,000  خورشيد پاداش اصل پرديس دانش
نقد اجتماعي پست‌مدرنيته بحران‌هاي هويت 250,000  رابرت جي. دان پرديس دانش
هويت اجتماعي 180,000  ريچارد جنكينز پرديس دانش