ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)

نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
ارتباط موثر 220,000  ساندرا هيبلز - ريچارد ال. ويور فرا انگيزش
ازدواج بدون شكست 100,000  ويليام گلسر - كارلين گلسر فرا انگيزش
اصول و فنون روان‌درمانگري روان‌پويشي 19,000  سارا ف يوشر فرا انگيزش
برنامه‌ها و مداخلات درمان‌شناختي رفتاري براي افسردگي 110,000  رابرت ل. ليهي - استفان ج. هالند فرا انگيزش
پرورش كودكي دلسوز و مسئول به روش فرزندپروري با نگاه انتخاب (رابطه بيشتر كنترل كمتر راهي به سويمديريت هرگونه مشكل رفتاري كودك) 125,000  ريچارد پريماسون فرا انگيزش
تكنيك‌هاي كار با جامعه (مددكاري جامعه‌اي) 150,000  مصطفي اقليما - حميده عادليان راسي فرا انگيزش
چكيده روانشناسي باليني فيرس 250,000  مژگان بديعي اول فرا انگيزش
راهنماي عملي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد 120,000  استيون سي. هيز - كرك استروسال فرا انگيزش
راهنماي عناوين حقوقي 75,000  مجتبي بني‌هاشمي خوانساري فرا انگيزش
راهنماي عناوين عمومي 88,000  مجتبي بني‌هاشمي خوانساري فرا انگيزش
ز مثل زندگي 1 (داستان‌هايي الهام بخش براي ساختن 1 زندگي شاد و موفق) 70,000  مسعود لعلي فرا انگيزش
ز مثل زندگي 2 (اول خودمان را پيدا كنيم نيمه گمشده پيشكش) 55,000  مسعود لعلي فرا انگيزش
سونامي كيفيت در مدارس (بر اساس نظريه انتخاب ويليام گلسر) 110,000  جعفر قرباني - عفت حامد سردار - علي شريفي صحي فرا انگيزش
مباني جامعه‌شناسي با تاكيد بر جامعه ايران 125,000  سيد جواد حسيني فرا انگيزش
مديريت خشم در زنان 70,000  فاطمه ايزدپناه - نفيسه قائمي‌پور - حسن طاهري فرا انگيزش
مشاوره تحصيلي (اصول و فنون راهنمايي و مشاوره تحصيلي روش‌هاي مطالعه و برنامه‌ريزي درسي) 85,000  علي‌اصغر سرايي فرا انگيزش
مشاوره رابطه‌اي كودكان نوجوانان و خانواده‌ها 180,000  گلدارد كاترين فرا انگيزش
واقعيت‌درماني 125,000  رابرت اي. وبولدينگ فرا انگيزش